DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vše je nocí pro ty, kdo nechtějí vidět

6. prosince 2013

Pokoj tobě.

Vše je nocí pro ty, kdo nechtějí vidět1 . Povolal jsem tě, Má holubice, abys znovu vybudovala zdi Mé Církve. Byla jsi povolána, abys kráčela v Mém Světle. Neskrýval jsem před tebou Svoji Tvář, abych zkrášlil tvoji duši.

Buď požehnána za všechno, co jsi udělala pro Moji Církev. Rozmnožím Své dary tobě, aby tak skrze tebe rozkvetla Má Církev jako pastvina země, pokračuj v naslouchání Mě, svému Pánu a Já budu naslouchat tvým modlitbám. Vytrvale Mne oslovuj. Láska tě miluje! IC


1 Někdo, kdo mne pronásleduje pomluvami a obviňováním.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message