DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vládnu s Majestátem a s Autoritou, neodbytně a s Milosrdenstvím

11. prosince 2013

Mé dítě, Mé Jméno je Jahve. Vnímej Mou Přítomnost, otevři své srdce Milosti, abys tak dovolila Mému Světlu zářit v tobě. Neboj se, protože Já Jsem je s tebou. 

Nařízení, které jsem ti s Láskou dal, je vyjít k Mému lidu, abys jim hlásala Mé Poselství. Dcero, promlouval jsem skrze tvůj hlas, abych vykořenil zlo, které vidíš, abych strhl lóže a hlasy, které se staví proti Mé Vůli, abych zbudoval Své Svatostánky, které ďábel zbořil, abych okrášlil tuto generaci, abych osázel tuto neobydlenou pustinu. Odprošuj za druhé, dcero. Buď trpělivá v časech námah a útoků. Můj Syn Ježíš Kristus křičí ze Svého Kříže, protože tato generace je v zoufalém stavu. Naříká pro svou bezbožnost. Bolí Mě Mé Srdce, jako Srdce Otce, neboť mnozí neporozuměli Mému volání. Ne, nepochopili, že ty jsi Mým darem pro ně!

To, že jsi ve světě, abys šířila Mé Poselství, Mě oslavuje. A zatímco pokračuješ v konání Mého Díla, dovol Mi pokročit dál. Potřebuji tvůj souhlas!

Má vůle je tvá, Pane.

Každému připomenu, jak vládnu. Vládnu s Majestátem a s Autoritou, neodbytně a s Milosrdenstvím. Použiji tě, abych zjevil, co této generaci chybí, co ztratila a běda těm, kdo jsou hluší k Mým výrokům!

Lásku mají přímo před očima, a přesto Mě neuznávají. Toto Poselství je určeno všem. Má požehnání spočívají na tobě, Mé dítě. Odpočiň na Mé Hrudi…

AlphaOmega


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message