DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mi být tvým Duchovním Vůdcem

23. června 1987

Ježíši, od samého začátku jsi mým
Učitelem. Ale nemohla bych mít někoho
jako Duchovního Vůdce, jak tomu říkají,

Ježíši, od samého začátku jsi mým Učitelem. Ale nemohla bych mít někoho jako Duchovního Vůdce, jak tomu říkají který by mě trochu vedl? Dosud nemám žádného. Ti, na které jsem se zatím obrátila, neměli zájem, byli příliš zaměstnaní nebo zděšení. Nikdo ke mně s láskou nepřišel, aby mi řekl: „Mé dítě, udělej to nebo ono,“ a pak mě doprovázel. Jediný člověk, který mi dal jasný pokyn, řekl: „Přestaň. To není od Boha, tak přestaň psát, aspoň na několik dní, aby se vidělo, co se stane.“ Poslechla jsem ho a přestala jsem psát. Ale během toho, co jsem si dělala nějaké poznámky, jsi Ty, Bože, uchopil mou ruku, abys napsal: „Já, Bůh, tě miluji, nikdy na to nezapomeň;“ Úplně ses zmocnil mé ruky. O několik minut později znovu: „Nikdy nezapomeň, že Já, Bůh, tě miluji;“ Bylo to jako, když mě někdo, kdo mě má rád, překvapivě navštíví ve vězení. Bylo to úžasné!

Mé dítě, dovol Mi být tvým Duchovním Vůdcem; nedávám ti všechno, co potřebuješ? Já jsem Všechno, co ti chybí; Vassulo, udělalo by Mi radost, kdybys trochu pozměnila svoji modlitbu Křížové cesty tak, že bys zapálila svíci a uctila Mě pokleknutím u každého Zastavení; vždy ti dám v pravý čas další pokyny;

Ježíši, děkuji Ti, že jsi mě seznámil s Davidem.

Mé dítě, řekni mu o Mně a zeptej se ho: „dovolíš Mi použít tě?“

Ale Pane, nežádal jsi to od něj už dříve? Co přesně chceš říci?

chci tím říci, jestli je skutečně ochoten pro Mne pracovat? Můj Kříž je těžký, chceš Mi na chvíli ulehčit?

Ano, Pane.

pojď blíž;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message