DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vize Pomazání
Zůstaň v milosti svého Stvořitele

26. června 1987

(Bangkok)

(V 7,30 ráno jsem uviděla zbarvený oblak,
který mě na pohled velmi zaujal. Pak z něj
vyšlo pět paprsků tak, že utvořily jakousi
hvězdu. Řekla jsem: „Hleď!“ A jakási ruka
za mnou mě postrčila dopředu. Tu se
ukázalo něco jiného. Na jednom paprsku se
objevila svíce. Znovu jsem řekla: „Hleď!“
Ruka za mnou do mne strčila tak, že jsem
padla na kolena. Ještě stále jsem se
nesnažila zjistit, kdo do mne strčil, protože
jsem nechtěla propást ani okamžik z onoho
dění na nebi. Pět paprsků se teď začalo
točit tak rychle, že vznikl jakoby zářící
kruh. Najednou se ve středu tohoto kruhu
objevil Ježíš. Řekla jsem: „Podívej!“ Ruka
za mnou do mě ještě jednou strčila a já
jsem padla dopředu na ruce. Náhle stovky
hlasů vzývaly Ježíše. Říkaly stále jen: „J-e-
ž-í-š.“ Potom Ježíšův obraz zmizel, objevila
se další scéna. Zase jsem řekla: „Podívej!“
Tentokrát do mne ruka strčila tak, že jsem
se natáhla na zem. Zvedla jsem jen hlavu,
abych viděla poslední scénu. Spatřila jsem
klečící postavu a kolem ní pět osob. Naproti
této scény velmi lesklý stříbrný kalich. Těch
pět lidí něco dělalo tomu, který klečel
v jejich středu. Slyšela jsem slovo
POMAZÁNÍ. Pak všechno zmizelo.)

(V 7,30 ráno jsem uviděla zbarvený oblak, který mě na pohled velmi zaujal. Pak z něj vyšlo pět paprsků tak, že utvořily jakousi hvězdu. Řekla jsem: „Hleď!“ A jakási ruka za mnou mě postrčila dopředu. Tu se ukázalo něco jiného. Na jednom paprsku se objevila svíce. Znovu jsem řekla: „Hleď!“ Ruka za mnou do mne strčila tak, že jsem padla na kolena. Ještě stále jsem se nesnažila zjistit, kdo do mne strčil, protože jsem nechtěla propást ani okamžik z onoho dění na nebi. Pět paprsků se teď začalo točit tak rychle, že vznikl jakoby zářící kruh. Najednou se ve středu tohoto kruhu objevil Ježíš. Řekla jsem: „Podívej!“ Ruka za mnou do mě ještě jednou strčila a já jsem padla dopředu na ruce. Náhle stovky hlasů vzývaly Ježíše. Říkaly stále jen: „J-e-ž-í-š.“ Potom Ježíšův obraz zmizel, objevila se další scéna. Zase jsem řekla: „Podívej!“ Tentokrát do mne ruka strčila tak, že jsem se natáhla na zem. Zvedla jsem jen hlavu, abych viděla poslední scénu. Spatřila jsem klečící postavu a kolem ní pět osob. Naproti této scény velmi lesklý stříbrný kalich. Těch pět lidí něco dělalo tomu, který klečel v jejich středu. Slyšela jsem slovo POMAZÁNÍ. Pak všechno zmizelo.)

Můj Bože, nerozuměla jsem Tvému snu, který jsi mi dal.

Moudrost tě poučí;

 

27. června 1987

(Nyní začínám chápat: Byla jsem rozdělena. Mé tělo se normálně pohybuje, ale bez mé duše. Má duše, Můj Bože, ty jsi mi ji vzal. Připadám si jako mrtvola, úplně oddělená. Zažil někdo něco takového? Myslet po celou dobu, co bdíte, jen a jen na Boha? Udělal někdo takovou zkušenost, že by na Boha myslel 24 hodin denně každý den po dobu více než jednoho roku? A v okamžiku, kdy se mé myšlenky začnou odvracet, nějaká Ruka mě uchopí za bradu a otočí mou hlavu k Ježíšovu usmívajícímu se obličeji. Divím se sama sobě, že u toho všeho dokážu zvládat i jiné věci!)

Vassulo, prostě jsem vzal tvé srdce1 a vložil je do Svého Srdce; Já jsem Jahve a miluji tě! važ si Mé Lásky; stvoření, zůstaň v milosti svého Stvořitele;

 Jak, jak bych mohla zůstat v tvé milosti?

musíš být svatá;

Jak mohu být svatá?

tím, že Mě horoucně miluješ;

Pak tedy, je-li to Tvá vůle, pomoz mi být svatou.

pomohu ti, buď požehnána; nikdy od tebe nebudu žádat něco, co by ti škodilo; měj to stále na paměti;

pojď, odhalím ti Své nejhlubší a nejdůvěrnější touhy; dovol Mi, abych je do tebe vtiskl, maličká;


1 Řekl to velmi prostě, jakoby to pro Něho nic nebylo...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message