DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Protivenství, která zakoušíš, Mne těší

24. dubna 1998

Když se převrací právo muže
před tváří Nejvyššího,
když se člověku křivdí v jeho při,
což to Pán nevidí?1

Vassulo, protivenství, které se ti děje, Mne těší!2

A já zrovna včera, na svátek Svatého Jiří, jsem ho prosila, aby se za mne přimluvil a zbavil mne mých nepřátel!

Ach ne, ne, ne, ne!3 Proč bych tě měl nechat, abys svou vlastní pošetilostí ztratila korunu věrných, kterou jsem ti připravil a všechno ostatní, co jsem pro tebe uložil v nebi! To je druh lásky, kterou jsem prokazoval všem Svým vyvoleným. Tak přestaneš se svými planými myšlenkami? ...

Pojď, hloupé dítě, zůstaň spojeno se Mnou, který jsem Hlava,4 a dostaneš sílu, kterou potřebuješ, abys všechno snášela s radostí. Nikdy tě nezanedbám. Nes své kříže s láskou, zvláště ten nejvznešenější, který jsem ti dal a který je Satanovi nejodpornější, Kříž Jednoty. A neboj se trpět protivenství. Přece jenom je to k Mé slávě!

Ó, Pane, víš, že jsem se modlila ke Svatému Jiří, tak co se teď stane s mou prosbou k němu?

Svatý Jiří, který zemřel jako mučedník, tě bude chránit ode všeho zlého. Je na tvé straně a střeží tě. Bude se modlit, aby tvé myšlenky byly vždycky zaměřeny na nebeské věci.

Tak tedy, Mé potěšení, vzpamatuj se a neodmítej Mé Hřeby a Trnovou Korunu, kterou ti je Má Láska nucena podat. Růže z Růže,5 korunoval jsem tě Svými Šperky.6 Jsem shovívavý k mnoha věcem, ale odstranit tyto Šperky? Nikdy!

Pojď! Pojď ke Mně a okoušej příliv líbeznosti, který vychází z Mých Úst. Tato líbeznost tě ujistí, že po celou Věčnost jsi byla Má a Já jsem byl tvůj .... teď se chystám, nejdražší, že ti dovolím, ale jen na chvilku, abys pokračovala ve svém dobrém díle.7


2 Ježíš byl mimořádně veselý. Byl skutečně plný radosti. Poněkud mě překvapil
3 tato 'ne' byla vyřčena rychle, jako jedno slovo
4 Hlava Církve
5 pochopila jsem, že to znamená: srdce ze Srdce
6 Pán Ježíš má na mysli: Svými Výkupnými Nástroji
7 Ježíš má na mysli mé domácí práce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message