DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Udržuj svou mysl uzavřenu v Mé mysli a vzkvétej zevnitř

13. srpna 1997

Můj Pane,
vylil jsi na mě
příval požehnání
a kvůli tomu
má duše našla svůj Domov:
Nádvoří Jahveho...
tam, kde nám poskytuješ Svou Dobrotu
a kde přebývají
tisíce myriád andělů;
Můj Bože, Tvé Jméno je jako Píseň,
když Ji slyším, má duše jásá
a zpívá si do jejího rytmu;
Nikdy mi v mé nevědomosti, Pane,
neodepři Své Světlo…
Amen.

1Má lásko, jsem s tebou stále… Mé Srdce, dojaté tvou bídou, by tě nikdy nezklamalo… stala ses dítětem Naší Božské Lásky;

potřebovala jsi někoho, kdo by tě naučil nejen základním principům Mého Zákona a Mé Milosti, ale také Božímu Poselství2 v jeho plnosti; to, co jsem učinil pro Svou Církev, jsem udělal proto, abych vás všechny spojil v lásce, abyste Nás ve vaší vzájemné shodě poznávali v Naší Trojjediné Svatosti; učení, které Moudrost dává pouhým dětem, ale které skrývá před chytrými a učenými;

měj svou mysl stále uzavřenou v Mé Mysli a vzkvétej zevnitř, Má lásko; ic


1 Ježíš odpovídá.
2 Písmo Svaté a Boží Vůle.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message