DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hlásej Vzkříšeného Krista

9. září 1997

(Rhodos - Řecko)

Má naděje je pouze v Tobě,
můj život je pouze ve Tvých Rukou,
prosím, skloň se ke mně,
přijď a vládni mé duši, Pane!

Já Jsem;

květino, utišuj svou žízeň Mou Přítomností; z celého Svého Srdce, ano, z celého Svého Srdce, ti říkám: miluj Toho, kdo tě miluje nejvíce a kdo tě nikdy nezklame; važ si Mé Lásky a měj Mě v úctě; vyrůstej v Mé Lásce a v Naší Jednotě;

Vassulo, později tě zavolám, abys zapsala Mé Vzdechy; Vzdechy, které vycházejí z hlubin Mého Srdce každou minutu po celý den; každý, kdo Mě uráží, škodí své vlastní duši; nechci ztratit nikoho z vás; proto Má Duše vzdychá bolestí a je zdrcena žalem, který přesahuje lidské chápání; u Mě je bohatství a věčná hojnost a jak jen dychtím po tom je s vámi sdílet; ach, ale tolik z vás je uvězněno v tom samém spánku, spánku apatie!

proste Mě, abych odpustil vaše předchozí nepřátelství a vaše provinění, a Já vám dám sloup světla, aby osvěcoval vaši hrůzostrašnou noc; a ty, Má Vassulo, vytrvej se Mnou a nedovol nepříteli, aby tě oklamal a abys neupadla do zemdlenosti, ale abys pokračovala a byla jako ozvěna Mého Hlasu, která se odráží v horských rozsedlinách;

když tvá duše okusila Můj Chléb,1 bude po Něm stále toužit; Má nejdražší duše, využij veškeré úsilí, abys na své misii konala dobro; Mně ani nepůsobí tolik potěšení oběť, noční bdění, tělesné námahy nebo chvályhodné skutky k Mé cti, jako duše, která přichází se svým srdcem ve svých rukou a podává Mi je, aby mi tak dosvědčila svou lásku ke Mně, i když to zní jako žvatlání…

kdo nalezne Mě, nalezne život; šťastný člověk, který Mě objeví a pozná Mě; dal jsem ti nyní Chléb Života, abys onoho Dne, kdy staneš před Mým Trůnem, mohla přijít s rukama plnýma dobrého ovoce a podala Nám2 svou oběť;

dej Nás poznat světu a připomeň jim, že Slovo Boží je živé a činné; hlásej Vzkříšeného Krista, svrchovaného ve všem a nade vším, a že přichází ve vašich dnech, aby vám připomněl Naději a Příslib;3 hlásej zmrtvýchvstalého Krista, přítomného ve všech dobách a mezi vámi, ale také ve vás; hlásej zmrtvýchvstalého Krista, bohatého na milost a cennějšího než žezla a trůny, a že v Jeho Božství lze nalézt Sílu jedinečné čistoty a bezúhonnosti, všemohoucí a nadevše milující člověka; poučuj je o tajemstvích, která jsou ve Mně skryta, ale také jak je odhaluji chudým v duchu a těm, kteří ke Mně přistupují s čistotou srdce; všechno, co zjevím, bude zjeveno Mým Svatým Duchem a pak Nás poznají jako třikrát Svatého v Duchu Svatém;

nejdražší duše, vzdělávej se všemi Mými výroky a následuj Mě; Já, Ježíš Kristus, tě miluji a žehnám ti;


1 Současně se slovy „Můj Chléb“ jsem slyšela „Mě“.
2 Nejsvětější Trojici.
3 Obnova Církve Duchem Svatým.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message