DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hlásej zmrtvýchvstalého Krista

9. září 1997

(Rhodos - Řecko)

Má naděje je pouze v Tobě,
můj život je pouze ve Tvých Rukou.
Prosím, skloň se ke mně, přijď
a vládni mou duší, Pane!

Já Jsem.

Květino, utišuj svou žízeň Mou Přítomností. Z celého Srdce, ano, z celého Svého Srdce ti říkám: Miluj Toho, kdo tě miluje nejvíce a kdo tě nikdy nezklame. Uctívej Mou Lásku a uctívej Mne. Kéž rosteš v Mé Lásce a v Naší Jednotě.

Vassulo, později tě zavolám, abys zapsala Mé Vzdechy. Vzdechy, které vycházejí z hlubin Mého Srdce každým okamžikem dne. Každý, kdo Mne uráží, škodí své vlastní duši. Nechci ztratit nikoho z vás. Proto Má Duše vzdychá bolestí, má zármutek přesahující lidské chápání. U Mne je bohatství a trvalé jmění, a tolik dychtím je s vámi sdílet. Ach, ale tolik z vás je ponořeno do téhož spánku, spánku apatie!

Proste Mě, abych odpustil vaši minulost, zlou vůli a vaše špatné skutky, a Já vám dám sloup světla, aby osvěcoval vaši hroznou noc. A ty, Moje Vassulo, vytrvej se Mnou a nedovol nepříteli, aby tě oklamal, abys upadla do zemdlenosti, ale pokračuj a buď jako ozvěna Mého Hlasu, která se vrací z rozsedlin v horách.

Když tvá duše okusí Můj Chléb,1 bude po Něm stále toužit. Má nejdražší duše, snaž se co nejvíc, abys ve svém poslání dělala dobro. Mně ani nepůsobí tolik potěšení oběť, noční bdění, tělesné námahy nebo chvályhodné skutky k Mé cti, jako duše, která přichází se svým srdcem ve svých rukou a podává Mi je, dosvědčujíc svou lásku ke Mně, i když to zní jako žvatlání ....

Kdo nalezne Mne, nalezne život, šťastný člověk, který Mne objeví a pozná Mne. Dal jsem vám nyní Chléb Života, abys v Den, kdy budeš stát před Mým Trůnem, přišla s rukama plnýma dobrého ovoce a podala Nám2 svou oběť.

Dej Nás poznat světu a připomeň jim, že Slovo Boží je živé a činné. Hlásej Vzkříšeného Krista, nejvyššího v každém ohledu a nade vším, a že přichází ve vašich dnech, aby vám připomněl Naději a Příslib.3 Hlásej zmrtvýchvstalého Krista, přítomného ve všech dobách a mezi vámi, ale také uvnitř vás. Zmrtvýchvstalého Krista, bohatého na milost a ceněného více než žezla a trůny, a že v Jeho Božství lze nalézt Sílu, jedinečnou čistotou a neposkvrněností, všemohoucí a velmi láskyplnou k člověku. Poučuj je o tajemstvích, která jsou ve Mně skryta, ale také jak je zjevuji chudým v duchu a těm, kteří ke Mně přistupují s čistotou srdce. Všechno, co zjevím, bude zjeveno Mým Svatým Duchem a pak Nás poznají jako třikrát Svatého v Duchu Svatém.

Nejdražší duše, věnuj pozornost všem Mým výrokům a následuj Mne. Já, Ježíš Kristus, tě miluji a žehnám ti.


1 současně jsem slyšela "Můj Chléb" i "Mne"
2 Nejsvětější Trojici
3 obnova Církve Duchem Svatým


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message