DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Christos Annesti!

12. dubna 1997

dávám ti Svůj pokoj, Vassulo; pojď a naslouchej své Svaté Matce; Slovo Všemohoucího se skutečně obrátilo na tebe; nyní pojď, ty, které bylo svěřeno Boží poselství; pojď a napiš:

„Christos Annesti!“ Alithos Annesti!1

ano, Kristus vstal z mrtvých a Bůh chce, abys to řekla každému; řekni tomuto umírajícímu světu, že Můj Syn byl opravdu vzkříšen; hlásej zmrtvýchvstalého Krista, Můj anděli, protože mnozí ve vašem pokolení kvůli svému racionalismu tuto pravdu neuznávají; nečetla jsi ještě: „titíž lidé se chlubí svými světskými úspěchy a myslí si, že mají všechno, co chtějí 

proto je země ve vřavě, a proto se prolévá tak mnoho nevinné krve; toto jsou však rovněž znamení těchto časů; satan a jeho temné království vyvrhují na zemi své zvratky a vyvolávají trápení a rozdělení do rodin; posílají do celého světa falešné proroky, kteří činí znamení a též zázraky, což se děje proto, aby i vyvolení padli do jejich léčky; mé ubohé děti, tito falešní proroci jsou na vás vyléváni jako déšť a působí mnoho škody a mnoho zmatku… jejich ústa jsou plná slov a falešných přísah a jejich proroctví jsou jako jedovaté býlí, které bují v brázdách Pánova pole; jejich kořeny se rozrůstají, aby vytvořily nové jedovaté býlí;

sami si na hlavu nasazují korunu a ptají se sami sebe: „není to nádherné mít tolik moci?“ dejte si říci, jinak budete oklamáni; kéž Bůh vyzbrojí vaše srdce darem rozlišování, aby vás Jeho Sláva, kterou máte před očima, přitahovala k Pravdě;2 sami si na hlavu nasazují korunu a ptají se sami sebe: „není to nádherné mít tolik moci?“ dejte si říci, jinak budete oklamáni; kéž Bůh vyzbrojí vaše srdce darem rozlišování, aby vás Jeho Sláva, kterou máte před očima, přitahovala k Pravdě;


1 Řecky: „Kristus vstal z mrtvých.“ Odpověď: „Vpravdě vstal z mrtvých.“ Pozdrav, který se v pravoslaví užívá obvykle 40 dní po oslavě dne Zmrtvýchvstání.
2 Naše Přesvatá Matka nás varuje před těmi, kteří prohlašují, že jsou větší než Šalamoun, nebo těmi, kdo obcházejí kolem a říkají, že jsou Eliáš, Mojžíš či Henoch. Pak jsou tu ještě další duše v naprostých bludech, které stahují mnohé k tomu, aby jejich přeludy četli a řídili se jimi.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message