DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » Helige Ande, Livgivare »

Helige Ande, Livgivare

Helige Ande, Livgivare,
Helige Ande, Trefalt Helig,
skänk mig nåden att också jag
får växa till i kärlek
så att jag lär känna Gud
och får ärva Hans Rike;

"skänk mig Fromhetens Ande,
så att min ande växer till i
Helgonens efterföljd
så att mina tankar blir
förenade med Dina Tankar,
och mina handlingar
med Dina Handlingar,
som är idel renhet och gudomlighet;

Fromhetens Helige Ande, Guds Vän,
lär mig att uppnå fullkomlighet
och självbehärskning
över hela min varelse
som är så benägen till det onda,
så att jag når fram till det Eviga Livet;

Fromhetens Ande,
klädd i strålande skönhet,
kom till mig och klä min ande
i renhet så att också jag
kan finna nåd inför Guds Ögon;

"klä min själ i en levande Ande
för att tjäna den Heliga Treenigheten
i ärbarhet och nåd;

"låt mig dö från mina principer,
låt mig dö från min partiskhet,
min ljumhet, min likgiltighet
och mina ambitioner;

kom och uppliva mig
i Din Renhet;

"Du Givare av frukten från Livets Träd,
och av Evig Glädje,
skänk mig Din Ande,
så att jag också blir släkt med
den Heliga Treenigheten
och arvtagare till Ditt Rike;

låt min tunga smaka
idel renhet
i Guds, den trefalt Heliges Ljus,
och äta av Honom som sade:
'Jag är Livets Bröd;'

"Helige Ande av Liv, trefalt Helig,
skänk min ande nåden
att uppnå fullkomlighet
genom Fromhetens Ande;

att lära mig hur jag med fruktan
skall iaktta det som är
verkligt Kött och verklig Föda,
det som är verkligt Blod
och verklig Dryck
så att jag får leva i Fadern,
i Sonen, och i den Helige Ande,
Trinitarisk men En,
av ett och samma väsen;

"låt min själ verka
för Dina syften,
som är heliga och frälsande,
välbehagliga i Dina Ögon;
Fromhetens Ande skall inta min själ
och förvandla mig till
en hängiven och brinnande tjänare;

"Du min själs Stjärnljus,
låt mig få del av
Dina Helgons fromhet
så att jag håller Dina Lagar heliga;
visa Dig av nåd för min stackars själ
och påminn mig om att
oförgänglighet skall föra mig
till den Treenige Guden
som är Stor i Makt och Helighet,
därför skall inget orent
få komma in i Mig;
amen; IC.

19 juni 1995

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
        Enheten skall komma ner som en blixt
        Hänför min själ
        Frid och Kärlek skall fylla oss
        Må vi tillbe Dig kring ett enda Tabernakel
        O kom och rädda mig
        Uppliva oss alla till Din Ära
        Jahve besökte mig
        Upphovsman till Kärlekens Hymn
        Att känna Dig är att vara i Ditt Ljus
        Helige Ande, min Helige Följeslagare och min Vän
        Krön min själ med helighet
        När skall Du synas på Din häst som "Rättvisans Stridsman"?
        Helige Ande, Livgivare
        Må hela Din skapelse tjäna Dig i den Allraheligaste Treenigheten
        Jag ber Dig att bli förlåten
        Bön för världens omvändelse
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Kontemplation
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Den som finner Mig finner Livet
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message