DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner »

Böner
Urval från budskapen
 
 
Bönen om ånger och befrielse
Jesus gav denna BRÅDSKANDE bön 13 november 2006 och säger att den behövs för vår tid som är så ond.
 
 
Bön för världens omvändelse
Denna bön gavs oss av vår Heliga Moder - Jesus påminner oss senare om denna bön Hans Moder gav oss.
 
 
HERRENS BÖN på Arameiska
 
 
Den Heliga Rosenkransen
 
 
Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
"Herre Jesus Kristus Guds Son, förbarma dig över mig, syndare."
 
 
Bön för Enhet
av Fr. Sergius Bulgakov
 
 
Den helige Johannes Chrysostomos bön
Vad du än önskar, skall Jag vara
 
 
De tre dagliga bönerna
Jesus rekommenderar oss att be dessa tre böner dagligen
 
 
Korsvägens stationer
Meditationer från budskapen
 
 
Vigningsböner
Vigningsböner till Jesu Heliga Hjärta och Marias obefläckade hjärta
 
 
Några utvalda böner
Böner tagna direkt från budskapen

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag anförtror Mina präster åt dig
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Var fast som en klippa
Lev Våra Budskap

 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message