DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » När skall Du synas på Din häst som "Rättvisans Stridsman"? »

När skall Du synas på Din häst som "Rättvisans Stridsman" ?"

Min Herre,
må varje ord från min mun
finna nåd och ge tröst
åt Ditt Heliga Hjärta;

Du världens Återlösare,
varför smider de planer mot Dig
gång på gång?

Du Tröstare för Din familj,
varför tynger de Dig ständigt
med sorg och smärta?

Du människosläktets Vän,
varför förnekar Dina Egna Ditt sårade Hjärta
och reser stridens baner under hela sitt liv
genom sina synder?

Himlarna förkunnar öppet Din Ära
och Din Röst hörs till jordens yttersta gräns,
den ropar ut:

"återvänd till Mig så skall Jag låta
er själ få liv på nytt;"

men smädelser är vad Du tar emot,
min Återlösare;
ack, så många skrattar åt Ditt Rop,
min Tröstare!

Du människosläktets Vän,
Fullkomliga Skönhet,
Trefaldigt Heliga Ljus,
Din Kärlek blir åter förrådd,
förnekad och ifrågasatt;
Dina fiender fördubblas
och deras våld förökas;

Du Offerlamm,
anklagad av Dina åklagare,
ständigt angripen av Dina angripare,
när skall Du synas på Din häst
som "Rättfärdighetens Stridsman?"

1 maj 1995

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
        Enheten skall komma ner som en blixt
        Hänför min själ
        Frid och Kärlek skall fylla oss
        Må vi tillbe Dig kring ett enda Tabernakel
        O kom och rädda mig
        Uppliva oss alla till Din Ära
        Jahve besökte mig
        Upphovsman till Kärlekens Hymn
        Att känna Dig är att vara i Ditt Ljus
        Helige Ande, min Helige Följeslagare och min Vän
        Krön min själ med helighet
        När skall Du synas på Din häst som "Rättvisans Stridsman"?
        Helige Ande, Livgivare
        Må hela Din skapelse tjäna Dig i den Allraheligaste Treenigheten
        Jag ber Dig att bli förlåten
        Bön för världens omvändelse
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag har bett att denna generation ska omvända sig
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Ddin Konung är här
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message