DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner » O kom och rädda mig »

O kom och rädda mig

Barmhärtige Fader,
lyft mig till Ditt Bröst,
låt mig få dricka av
det Eviga Livets
Flödande Strömmar,
och då skall jag veta
att jag åtnjuter Din ynnest,
O kom och rädda mig,
innan Stunden kommer över mig;
bota mig, för jag har syndat
emot Dig,

Fader,
Dina Läppar är fuktade av Nåd,
Ditt Hjärta
är en brinnande Ugn av Kärlek,
Dina Ögon är Två Lågor
av förtärande Eld,
O Fader,
Din Skönhet är
Fullkomligheten själv,
Ditt Majestät och Din Glans
bländar även de mest lysande
av Dina änglar,
Du som är Rik på Dygd och Nåd,
dölj inte Ditt Heliga Ansikte för mig,
när Stunden kommer;
kom och smörj mig
med kärlekens olja,
Gud, hör min bön,
lyssna till min bedjande röst!
Jag måste uppfylla de löften jag gav Dig;

Evige Fader,
fastän strömmen går emot mig,
litar jag på, vet jag, tror jag,
att Din Arm skall vara där
för att lyfta mig och dra mig
ut ur denna ström;
O vad jag längtar efter att skåda
Din Helgedom och se
Din Härlighet
i Förbundets Ark!
O vad min själ längtar efter
att få se Himlarnas Ryttare
som bär Namnet: Trovärdig och Sann,
Han som skall sopa bort
orättfärdighet ifrån världen,
Han som är Rättvis;
O kom och täck mig med Din Mantel
ty Din Kärlek är känd
för sin generositet;

O Fader!
stöt inte bort mig så som
jag förtjänar genom mina synder,
men hjälp mig, ge mig mitt Dagliga
Bröd och bevara mig
i trygghet långt borta från
Huggormens gifttänder;
gör mig till arvtagare i Ditt Hus,
gör mig till Ditt barn av Ljus,
gör mig till en fullkomlig avbild
av den Högste Martyren,
för att förhärliga Dig, i all evighet;
Amen;

19 september 1991

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
        Enheten skall komma ner som en blixt
        Hänför min själ
        Frid och Kärlek skall fylla oss
        Må vi tillbe Dig kring ett enda Tabernakel
        O kom och rädda mig
        Uppliva oss alla till Din Ära
        Jahve besökte mig
        Upphovsman till Kärlekens Hymn
        Att känna Dig är att vara i Ditt Ljus
        Helige Ande, min Helige Följeslagare och min Vän
        Krön min själ med helighet
        När skall Du synas på Din häst som "Rättvisans Stridsman"?
        Helige Ande, Livgivare
        Må hela Din skapelse tjäna Dig i den Allraheligaste Treenigheten
        Jag ber Dig att bli förlåten
        Bön för världens omvändelse
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Kärleken törstar efter kärlek
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

16 maj 2011
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message