DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Be Min Ande att hjälpa er; be!

17 september 1992

(Budskap till dem som arbetar för dessa budskap)

Mitt barn, lita på Mig; du är oförmögen att lyfta ditt lillfinger på egen hand; all makt kommer från Mig; prisa Mig nu och erbjud Mig din vilja; Jag väntar ....

Min VILJA ÄR DIN !

Jag, Jesus, säger dig: du har Min ynnest, för du står under Min auktoritet; säg till alla dem som Mitt Hjärta har utvalt att Jag aldrig skall svika dem; Brudgummen skall sörja för deras behov; låt alla se sanna vittnen i dem, låt alla veta att det finns sanning i dem genom deras delande;

Jag sänder dem ut för att möta världen; de måste avhålla sig från småaktig kritik så att deras tunga inte dödar dem eller splittrar dem; ingen av dem har förtjänat denna nåd, Jag, Jesus, erbjöd dem nåden fritt och för intet, så ingen bör fråga efter pengar; de starka bör stödja de svaga, de rika de behövande; som Jag har sagt, ”det är saligare att ge än att få”;1 Jag skall ge er tillräckligt för att täcka era utgifter så sätt Mig aldrig på prov; 2

var förenade i Mig och med varandra, ge aldrig rum för misströstan i era prövningar; gör ert bästa så skall Jag göra resten! fatta mod, be så att ni inte sjunker; uppenbara Mitt Heliga Hjärtas Rikedomar och Min Härlighet för världen; vill ni vara den Allra Högstes vittnen? dö bort från er själva: vill ni vara ett med Mig? lösgör er från världen; vill ni tjäna Kärleken? följ Mina Fotspår genomdränkta av Mitt Offerblod;3

kom ihåg en sista sak: för att göra er fria från era mänskliga böjelser och svagheter, be Min Ande att hjälpa er; be! och det skall bli er givet; Jag har ett milt och ödmjukt hjärta och Jag känner allt i era hjärtan, så be Min Ande och Min Ande skall komma till er hjälp; Anden ber er nu att ofta be denna bön:

Jesus,
varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som är, eller något som skall komma
varken makter i höjden eller i djupet,
eller något i skapelsen,
skall någonsin kunna skilja mig från Dig;
Jag lovar att förbli trofast mot Dig,
detta är mitt högtidliga löfte;
hjälp mig att hålla detta löfte i all evighet;
amen;

.... upp dotter och tröska! låt dina tankar vara Mina Tankar; överlämna dig själv åt Mig så att allt du gör sker i Min Ande och i enlighet med Mitt Sinne; tillåt Min Ande att andas fritt i dig så skall Jag fullborda Min Vilja i dig; lycklig är du, Mitt barn, som mediterar och låter Min Vishet vara din personliga Lärare! för Hon skall uppenbara många fler hemligheter för dig;

ta emot och ge, ge!


2 Jesus menar att ingen bör vara skyldig pengar åt någon människa eller någon plats.
3 Här ber Jesus oss om verkliga offer.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message