DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Andere Eervolle Religies » Eerwaarde Suddhananda Mahathero, Boeddhist »

Eerwaarde Suddhananda Mahathero

Dit is het toespraak dat door de leider van de Boeddhistische groep is gegeven aan de deelnemers van de WLIG-pelgrimage in Egypte in oktober 2002:

Het is inderdaad een eer voor mij hier aanwezig te zijn bij deze historische gebeurtenis van vandaag. Allereerst wil ik mijn oprechte dank overbrengen aan de organisatoren voor de uitnodiging aan deze conferentie deel te nemen en voor al de voorbereidingen in verband met ons bezoek aan Egypte. Namens de vredelievende mensen, de leden van onze delegatie in Bangladesh en namens mijzelf, wil ik u mijn beste wensen en oprechte groeten overbrengen. 

Het is fijn voor ons allemaal dat Egypte is gekozen als het gastland van deze historische gebeurtenis. Het grote land Egypte is een symbool van religieuze tolerantie waarin volgens Artikel 40 alle burgers gelijk zijn voor de wet. Ik heb de gelegenheid gekregen om een conferentie bij te wonen in een land waar godsdienstvrijheid en het beoefenen van religieuze riten in ere worden gehouden.

Met betrekking tot ons land Bangladesh, wil ik een heel korte verklaring afleggen. Bangladesh is een land dat een bevolking heeft van meer dan 130 miljoen mensen. De belangrijkste gelovigen zijn Moslims, ca. 83%, Hindoes 15,5%, voorts Boeddhisten, Christenen en andere soorten gelovigen ongeveer 1,5%. We verkregen onze vrijheid in 1972 en secularisme was een van de fundamentele punten. Daarna verklaarde onze grondwet de Islam als de staatsgodsdienst, maar garandeert tegelijkertijd dat alle andere religies vrij beoefend mogen worden. De Staat verbiedt godsdienstdiscriminatie en onze regering staat open voor mensen van alle religies. We genieten de volledige vrijheid van meningsuiting en gedachte. Ik wil hierbij vermelden dat de recente spanningen tussen de gemeenschappen in Gujarat, India, absoluut geen invloed hebben gehad op ons land. Vorige week heb ik de gelegenheid gehad om een beroep te doen op onze president, die iedereen dankbaar is voor de vreedzame religieuze co-existentie in Bangladesh.

We komen hier allemaal samen met onze individuele religies en zijn gericht op het het samenzijn in ons eigen gebed. Gebed concentreert en zuivert onze geest, beheerst ons ego, moedigt de uitvoering van goede daden aan en houdt ons weg van antisociale activiteiten. Gebed herinnert ons eraan dat we ons leven subliem kunnen maken. Christenen bidden hun gebed op hun manier, Moslims doen dat vijf keer per dag, Hindoes bidden op hun eigen wijze en Joden doen hun gebed volgens hun traditie. De Boeddhisten bidden 's ochtends en 's avonds, afgezien van de massale gebeden tijdens bepaalde specifieke dagen van volle maan. Tegenwoordig zijn alle kanalen samengevoegd in één enkele stroom. Vandaag zijn we het gevoel van discriminatie vergeten. Het gebed van vandaag zal worden gemarkeerd als een symbool van totale solidariteit omwille van de mensheid. 

Tot afsluiting van mijn korte opmerkingen betuig ik nogmaals mijn hartelijke felicitaties aan de organisatoren die enorme inspanning en toewijding hebben geleverd. Ik hoop van harte dat dit gezamenlijke gebed het concept van vreedzame co-existentie zal versterken, dat het zal bijdragen aan het versterken van de wereldvrede, waardoor de wereld een land van geweldloosheid wordt.

Moge alle mensen in welzijn leven.

Eerw. Suddhananda Mahathero
Hoofd van het delegatieteam van Bangladesh
President Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha &
Vice-president World Fellowship of Buddhists (WFB), 
Bangkok,Thailand

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
    Eerwaarde Suddhananda Mahathero, Boeddhist
    Directeur Dr. Pranab Kumar Baruya, Boeddhist
    Sharif Mohammed Alamgir, Moslim
    Paul Datta, Hindoe
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Zal Je Als Een Teken Van Afwijzing Laten Zien, De Afwijzing Van De Eenheid
 
EERDERE BOODSCHAP:

Herinner Je Altijd Mijn Tedere Meesterschap
 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message