DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Andere Eervolle Religies » Paul Datta, Hindoe »

Paul Datta from Kolkata, India

Alle eer en glorie aan Jezus!

Ik ben geboren in een Hindoestaans Indiaas gezin in de stad Kolkata. Ik had nog nooit van Jezus gehoord en evenmin had ik een kerk ooit bezocht. Toen ik 18 was, besloot ik naar een andere staat te gaan, Maharashtra, voor hogere studies. Ik kreeg de toelating tot een technische universiteit in een klein stadje dat bekend staat als Kolhapur. Mijn universiteit bevond zich in de buitenwijken waar normaal alle hogescholen zich bevinden. In het derde jaar leed ik aan een depressie en alles liep verkeerd. Toen ik in een jongenstehuis verbleef, gebeurde er van allesbehalve iets betreffende God. Desondanks kreeg ik op de een of andere manier via iemand een WLIG-boek met boodschappen, deel IV. Ik wist helemaal niet waarover het ging. Dat was in 1999.

Terwijl ik het boek las, begreep ik alleen dat Iemand genaamd Jezus, naar de aarde terug zou keren. Verder lezend voelde ik een grote angst in mijn hart. Ik begon Zijn goddelijkheid te begrijpen en besefte dat wanneer Hij bij Zijn terugkeer mij in deze zou staat treffen, het er niet goed voor mij uit zou zien. Die nacht voelde ik Zijn krachtige aanwezigheid in mijn kamer en begreep dat Hij mijn Redder is en dat Hij van mij houdt. Uit de boodschappen begreep ik naderhand dat dit "De Visitatie van de Heer" wordt genoemd. Ik begon de afbeelding op de voorkant van het boek al biddend te bekijken. Zijn blik ging diep in mijn ziel en de tranen rolden over mijn wangen. De tranen gaven me zoveel opluchting en vreugde dat ik het heerlijk vond. Het zaad was geplant!

Wat later volgde, leek als een rivierstroom. Ik stroomde mee met de Rivier. Ik was niet in staat te begrijpen wat er met me gebeurde. Wel werd het me duidelijk wat wel of geen zonde is. Ik kreeg een Bijbel en begon die te lezen. Ik had daarvoor vele boeken gelezen, maar nog nooit had ik een boek gevonden (WLIG) dat zo goddelijk is, zo puur en vreugdevol om te lezen. En er gebeurde veel meer!

Tijdens mijn vakantie keerde ik niet zoals gewoonlijk naar huis, maar ging ik naar het Centrum voor Goddelijke Retraites in Kerala. De tien dagen die ik daar doorbracht hebben me totaal getransformeerd. Ik las de boodschappen en ik wist meteen dat ze voor mij waren geschreven. Jezus gebruikte Vassula's hand om te schrijven, zodat ik ze kon lezen. Zelfs nog voordat ik de instructies had gelezen, inspireerde de Heilige Geest me al om Vassula’s naam om te zetten in mijn eigen naam. Ik heb dagenlang bitter gehuild. Ik was niet in staat mijn ogen op te heffen naar de gekruisigde Heer, omdat het kijken naar het kruis me zoveel pijn deed, diep binnen in me. Ik voelde het lijden van mijn Jezus. Ik hoorde dat Jezus me bij de naam Paulus riep (ik had nooit geweten wie Paulus in de Bijbel eigenlijk was). Ik trilde met heel mijn wezen. Ik werd toen volledig overspoeld door Jezus. Zijn Geest omhulde me geheel. Ik was in staat om de boodschappen van de Heer over te brengen aan bepaalde personen die daar waren. Ze stonden versteld hoe ik dingen kon weten over hun leven. De Heilige Moeder was aanwezig tijdens mijn zuivering. Het kostte me een dag om de Rozenkrans te leren kennen en de gebeden te leren met de hulp van Onze Moeder. Via de boodschappen gaf Jezus mij op een dag de Geest van Eenheid door en vroeg mij om het tot de laatste dag te verdedigen. Tijdens al deze gebeurtenissen was er niemand die me iets over Jezus vertelde of uitlegde. Alles wat ik had was de Rozenkrans, de Bijbel en het WLIG-boek. Jezus gaf mij de inspiraties in alles.

In een visioen werd ik door Jezus verzekerd dat er geen tegenstand van mijn familie zou komen en dat was inderdaad het geval! Mijn aardse moeder ondersteunde me enorm.

Het beste dat me overkwam nadat ik Jezus via de boodschappen had leren kennen, was de Eucharistie. Er komt zoveel kracht en genade uit het Allerheiligst Sacrament! Het was vanwege de Eucharistie dat ik steeds dichter tot de Moederkerk werd aangetrokken. Toen ik thuis terugkwam, zocht ik op het internet naar meer boodschappen en informatie en over WLIG. De boodschappen leerden me veel waarheden over de Kerk en hielpen me om door te dringen in de Mysteries van God.

Ik dacht dat iedereen op de hoogte was van Vassula, maar tot mijn grote verbazing was niemand dat! In de tussentijd werd ik gedoopt. En later kreeg ik de rest van de WLIG-boeken.

De hoeveelheid genaden en zegeningen die ik ontving door het lezen van de boodschappen is enorm en kan niet op papier worden vastgelegd, maar kan alleen van binnen worden gevoeld. Zo maar uit het niets zocht Hij me uit en openbaarde Hij mij Zijn aangezicht. Alles wat ik weet is dat deze Liefdeshymne waarlijk is en als deze boodschappen het hart van een persoon niet kunnen veranderen, dan niets in staat dit te doen. Moge zijn Koninkrijk komen! Amen.

Paul Datta
Kolkata,
India

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
    Eerwaarde Suddhananda Mahathero, Boeddhist
    Directeur Dr. Pranab Kumar Baruya, Boeddhist
    Sharif Mohammed Alamgir, Moslim
    Paul Datta, Hindoe
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Boodschap Van De Heilige Paulus
 
EERDERE BOODSCHAP:

Het Is Van Mij Bekend Dat Ik Zondaars De Weg Wijs
 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message