DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Andere Eervolle Religies » Sharif Mohammed Alamgir, Moslim »

Sharif Mohammed Alamgir

Sharif is een Moslim die in Bangladesh leeft. Hij is de voorzitter van All Religious Peaceful Council, Dhaka, en docent aan de College of Development Alternative (CODA), eveneens te Dhaka.

27.6.2002

Beste Catarina,

(...) Ik heb de boeken die u mij geschonken heeft, doorgenomen. Het handschrift is bovennatuurlijk. De taal in de boeken is eveneens van bovennatuurlijke aard. Er wordt gezegd: "De Liefde is de Wortel van de Boom des Levens" en van alle deugden. Derhalve, "Zaai de zaden van liefde in alle richtingen". "Veroordeel niemand en vergeld het kwaad met de liefde." Deze taal kan van de wereld een plaats van Vrede maken.

Ik weet niet hoeveel jaar u in dit land, Bangladesh, woont. Maar u kent de toestand van ons land... Overal heerst er armoede. Er is geen liefde voor de armen. De mensen van deze wereld hebben geen liefde voor elkaar. Overal in deze wereld worden mensen vermoord. We moeten dit stoppen. Het is onze plicht om het doden van mensen te beëindigen. Anders zal de mensheid worden vermoord. Dit is niet een kwestie of we Hindoes, Moslims, Christenen of Boeddhisten zijn; de eerste voorwaarde is dat we menselijke wezens zijn. We moeten dus liefde hebben voor alle mensen. We zouden samen moeten werken voor de mensen, de armen, het land, de wereld. Dan zullen we in staat zijn van de wereld een vredige plek te maken.

Wat ik het mooiste aan Vassula vind zijn haar goede activiteiten. Ik heb liefde voor iedereen in mijn hart. Ik vraag u mijn liefde aan Vassula door te geven. Ik bid voor haar, ik wens haar een lang leven toe. Moge Allah haar zegenen.

Ik zou graag meer willen weten over Vassula. Ik zie u op de eerste donderdag van juli. (...)

Vriendelijke groet,
Sharif Mohammed Alamgir

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Andere Eervolle Religies
    Eerwaarde Suddhananda Mahathero, Boeddhist
    Directeur Dr. Pranab Kumar Baruya, Boeddhist
    Sharif Mohammed Alamgir, Moslim
    Paul Datta, Hindoe
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Zal Deze Extra Mijl Met Je Delen
Liefde Is Een Geschenk

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Ben De Hoop Waarnaar De Wereld Zoekt
Jullie Hebben Mijn Huis Geïndustria­liseerd

 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message