DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

14. Jezus wordt in het graf neergelegd   
(Mt 27,60; Mc 15,46; Lc 23,53; Joh 19,41-42)

"Ik bedoel jullie op te wekken uit jullie graven en jullie terug te leiden naar jullie woning: Mijn Heilig Hart; (10 april 1990
en jij, Mijn kind, die Mij leest of hoort, jij van wie ik het graf bezocht en die Ik Mijn Adem inblies, Ik zeg je: volg de sporen van Mijn Bloed die Ik als een teken voor je achterlaat, en als je wordt opgehouden en onderweg wordt ondervraagd door een voorbijganger, vertel hem dan dat je Mijn leerlinge bent en Ik je Meester, en dat je onderweg bent om te getuigen van een gekruisigde en verrezen Christus; en als je wordt tegengehouden door een handelaar, pas dan op voor zijn onoprechtheid, pas op dat hij niet het Kruis, dat Ik je gegeven heb, verruilt voor een corrupte zogenaamde wijsheid;
omarm zonder geluid en zonder een woord, vuriger dan ooit de balk op je schouders en volg de sporen van Mijn Bloed, en die zullen je naar Mij leiden; en als iemand van hen je gerechtelijk begint te vervolgen, bedek dan je gezicht niet voor de beledigingen en slagen, bied ook je rug aan opdat ze je herkennen aan je wonden; laat ze een volmaakte imitatie zijn van Mijn Wonden, want ze zullen je worden toegebracht door dezelfden die ook Mij, je Meester, hebben geslagen; en dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; er zal een groot licht gezien worden in jullie duisternis, want Ik, de Heilige, ben van plan jullie te redden omwille van Mijn Naam; 
(22 oktober 1990)

kom, Mijn kind, jij die Mij hoort en leest, Ik heb Mijn Liefde voor jou weer getoond in dit getuigenis; zeg niet dat Ik te ver weg ben om te beminnen, want precies op dit moment rusten Mijn Ogen op je met een bijzondere tederheid en een genegenheid die je nooit ten volle kunt begrijpen; als Ik alleen voor jouw verlossing zou moeten terugkeren, zou Ik zonder de minste aarzeling komen en Mijn Passie herhalen, louter en alleen voor jou! geloof je Mij nu als Ik je zeg dat een mens geen grotere liefde kan hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden?

Ik vertel je dit alles opdat jij je vrede kunt vinden in Mijn Heilig Hart, opdat je Waar Leven in Mij zult kunnen vinden opdat je ware liefde en rust in Mij, je God, kunt vinden; Ik weet dat je zwak bent; Mijn kind, maar je zwakte trekt Mijn Almacht aan;

kun je opnemen wat Ik zeg? Ik zeg: vrede zij met je! Ik ben het Slachtoffer van Liefde die tot je spreekt; Ik ben Degene die je dit getuigenis van Liefde heb gegeven als een herinnering aan Mijn Liefde, neem Mij in je op en laat Mij je doordringen; voel hoe Mijn Hart smacht naar een beantwoording van Zijn Liefde! weersta Mij niet ... kom tot Mij zoals je bent, kom en drink de vloed van Mijn Hart en je zult naar meer dorsten; o zovelen van jullie zijn van de Waarheid weggelopen en deze of gene weg gegaan;

de waarheid is LIEFDE; Ik ben de Waarheid; wees getuigen van de Waarheid, ontvang de Heilige Geest van Waarheid; ontvang de Heilige Geest van Genade; Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één onder Mijn Naam;" (22 oktober 1990)

BLADZIJDEN:  VORIGE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

 

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
HWLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

De Zegeningen
 
EERDERE BOODSCHAP:

Verspreid Onze Boodschappen, Ze Redden …
 

 
TOP NIEUWS:

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum

ANDER NIEUWS:
De Eerste Online Getuigenisbijeenkomst - Zaterdag 14 november 19.00 uur
Met professor in de Theologie: Niels-Christian Hvidt, die vanuit Denemarken in het Engels tot ons spreekt.
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message