DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Boodschap Voor Lens

10 april 1990 

(Voor Lens) 

vrede zij met jullie … Ik ben jullie Heilige die jullie van boven gadeslaat … span je in en voel Mijn Aanwezigheid … voel Mijn Aanwezigheid, voel Mijn Ogen op jullie; waarlijk Ik zeg jullie dat niemand grotere Liefde heeft dan Ik; Ik ben Hij, Hij die jullie het meest bemint, de levende God;

vandaag, Mijn beminden, leven jullie volkeren in duisternis, maar Ik daal neer vanuit Mijn Oneindige Barmhartigheid om Mijn Huis te herstellen en jullie tot Mij terug te brengen; Ik stort inderdaad Mijn Geest over de gehele mensheid uit om jullie stervende volkeren te voeden met Mijn Woord en jullie eraan te herinneren dat Ik Heilig ben;

Ik kom tot jullie om jullie te bemoedigen het goede te doen en om jullie slechte neigingen te ontmoedigen; Ik sta vlak voor jullie deur, ziel, en klop; Ik ben Degene die jullie zoeken; Ik ben Degene die jullie ziel verheft en doet jubelen;

Ik zeg jullie zeer plechtig dat Liefde weer terugkomt; Mijn Wederkomst is nabij, bid dus voor de bekering van de zielen, bid voor hen dat zij zich vóór Mijn Wederkomst bekeren, bid vurig dat Mijn Roep hun oren mag bereiken in de wildernis en hun doofheid mag doorbreken; bid tot de Vader dat Zijn Kelk van Gerechtigheid niet overloopt vóór jullie bekering;

generatie! roep Mij aan en Ik zal jullie horen! O generatie, generatie …  onzegbaar bezoedeld … onbeschrijfelijk onrein, je schuld veroorzaakt je dood; je verdorvenheid, generatie, en je ontrouw zijn tot de hele Eeuwigheid doorgedrongen en doen de zuilen van de hemel trillen; je ongerechtigheden hebben je geest van elke wijsheid beroofd; als je wist hoe Mijn engelen beven bij het zien van wat je te wachten staat … aarde, die bedekt zal worden met je eigen bloed door je geloofsafval! aarde die jezelf  in stukken zult scheuren voor de eigen ogen van Mijn engelen! als jullie allen de aardschok  begrepen die komen moet, zouden jullie je adem niet verspillen zoals nu, in lege woorden en goddeloosheid;

Ik, de Heer, stort Mijn Geest uit om jullie voor te bereiden, om jullie vanuit de hemel te onderrichten, en jullie op te roepen tot berouw en jullie op te roepen tot bekering, Ik ben een God van Barmhartigheid die Zich helemaal naar jullie neerbuigt in deze dagen van Genade om jullie te redden;

luister naar Mijn Noodkreten, beminden, Ik kom jullie wakker maken; Ik word het niet moe Mijn smekingen te herhalen, ondankbare generatie, en Ik zal doorgaan Mijn smekingen tot jullie te herhalen, Mijn Lippen zullen nooit moe worden jullie te roepen maar terwijl Ik spreek blijft Mijn Lijden … toch is het Licht bij jullie om jullie duisternis te verjagen, generatie …

open jullie ogen, open jullie ogen en jullie zullen Mij zien in Mijn Heerlijkheid; Ik ben bereid je ogen het licht te schenken om te zien zodat je niet ten dode zult slapen; de daden van jullie generatie zijn verdorven en gemeen, jullie zijn ver van Mijn Evenbeeld, ver van Liefde, ver  van  Heiligheid; Ik ben jullie Heilige maar jullie kruisigen Mij elke minuut opnieuw, Ik ben Degene die jullie vandaag met zoveel Liefde omarmt met Mijn Armen om jullie heen en die jullie met Mijn Hand teder voedt met Mijn Woord om jullie weer tot goddelijkheid terug te brengen, generatie zo onvoorstelbaar zwak;

Ik kom om jullie van het kwade te verlossen; Ik kom niet om jullie te bedreigen, Ik kom alleen om jullie te waarschuwen vanuit Mijn Oneindige Barmhartigheid; Mijn hele innerlijk hunkert ernaar jullie te bezitten en jullie tot de Mijnen te maken voor alle Eeuwigheid en jullie te kleden in schitterend witte kleren; Mijn Hart probeert vertwijfeld jullie weg te trekken van jullie schanddaden; Ik roep, maar zovelen van jullie willen vandaag niet antwoorden, Ik spreek door zwakke instrumenten maar velen van jullie willen niet luisteren; in plaats daarvan behandelen deze mensen Mijn boodschappers als bedriegers, deze mensen zouden het liefst ervoor kiezen om te doen wat Mij het meest mishaagt: zich van het leven beroven …[1] denkend dat ze tegenover Mij hun heilige plicht doen; hun geest in duisternis en nietsvermoedend, herkent Mijn Heilige Geest van Genade niet, niet meer dan de Joden Mij herkenden als de Messias! ze provoceren Mij, ze verheerlijken Mij niet, ze blokkeren Mijn Weg met doornen en doornstruiken door onzui­verheid en vrij seksueel verkeer te bevorderen in deze goddeloze en onzinnige generatie; voel Mijn Doodsangst, voel Mijn Verdriet … Mijn Ogen worden dof en kwijnen weg van het schreien;

Ik kom helemaal naar jullie toe met grote liefde om jullie de gave van Mijn Liefde aan te bieden, de gave van Mijn Geest, de gave van Mijn Goddelijkheid, Ik kom jullie aan Mijn Heiligheid herinneren; zeg Mij dan, laat Mij jullie horen, jullie die door Mijn Heilig Hart worden bemind en voor wie Het klopt, zal Ik jullie ooit uit deze woestijn zien komen? kom naar Mij terug opdat Ik niet langer in doodsangst ben, wachtend op het geluid van je voetstappen;

Ik zal je niet berispen, nee, Ik zal alleen toestaan dat je jezelf aan Mijn Boezem werpt en Ik zal je wiegen met Tranen van Vreugde, Mijn kind; Ik zal je met de stroom van Mijn liefde omhullen en je ziel in Mijn Vrede achterlaten … Ik zal voor je zorgen, ben Ik niet je Herder? zie, je leeft in het begin van die dagen die jullie beloofd zijn; Ik heb gezegd dat Mijn Geest van Genade over jullie doden zal ademen; Ik bedoel jullie op te wekken uit jullie graven en jullie terug te leiden naar jullie woning: 

Mijn Heilig Hart; 

en Ik zal je vervullen met Mijn Geest, je genezen en je zult Mij je God, erkennen;  en jij, van jouw kant, open je ogen en je hart, vertrouw jezelf aan Mij toe, offer Mij je wil, en Ik zal de rest doen;

denk aan Mijn Heilige Aanwezigheid; wees Mijn vaten van Licht die Mijn Woord doorgeven en Mijn Boodschappen verspreiden; Ik, de Heer, zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; 

wees één! 


[1] "hen van het leven beroven”... maar vijf woorden, die veel meer betekenen dan dat. Het betekent ook dat zij de Heili­ge Geest aanvallen en Hem onderdrukken, de Heilige Geest die spreekt door de boodschappers. Door de waarschuwingen van God te onderdrukken zijn deze mensen  verantwoordelijk voor de zielen die verloren zullen gaan. De Heilige Geest van Genade heeft  vandaag besloten ons te wekken met wat onze generatie nodig heeft: vermenigvuldiging van openbaringen, boodschappen door verschijningen. Fatima's oproep werd niet serieus genomen en werd 13 jaar lang gene­geerd, dat was een waarschuwing. Het resultaat was de Tweede Wereldoorlog en het communisme.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 



Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message