DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

11. Jezus wordt aan het Kruis genageld 
(Mt 27,35; Mc 15,25-26; Lc 23, 33-38; Joh 19,18)

"eerst spijkerden ze snel Mijn Polsen vast, en nadat de nagels vast in het Kruis zaten, rekten ze Mijn gebroken Lichaam uit en doorboorden met geweld Mijn Voeten; dochter, o dochter, wat een pijn, wat een doodsangst, wat een kwelling voor Mijn Ziel! verlaten door Mijn geliefden, verloochend door Petrus, op wie Ik Mijn Kerk zou bouwen, verloochend door de rest van Mijn vrienden, alleen gelaten, overgeleverd aan Mijn vijanden heb Ik geschreid, want Mijn Ziel was vervuld van smarten; (9 november 1986)

Ik stond hen toe Mij te kruisigen, alles uit Liefde voor jullie; o kinderen van de Gekruisigde! hoe konden jullie vergeten alles wat Ik voor jullie heb gedaan? de Wijsheid is neergedaald om met geweld en volgens de wet te worden vastgegrepen; Ik was veracht en afgewezen door de mensen, om jullie pijnen te dragen; Ik ben aan het Hout genageld om jullie te bevrijden; Ik stond hen toe Mij te doorboren om jullie te verlossen; Ik aanvaardde een uitermate pijnlijke dood, opdat jullie ziel zou mogen leven en in staat zou zijn aan Mijn Koninkrijk deel te hebben; Ik liet Mijn Bloed in stromen vloeien, opdat jullie het Eeuwige Leven zouden kunnen verwerven, om jullie liet Ik Mij uitmaken voor een zondaar; (2 maart 1989)

hoe is het mogelijk dat jullie elkaar niet beminnen? hoe kunnen jullie Mij eren terwijl jullie selecteren en afwijzen?;"

BLADZIJDEN:  VORIGE   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   VOLGENDE
PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Gebeden
Uittreksels van de Boodschappen
 

Toespraken
Geselecteerde toespraken van Vassula en andere diverse medewerkers in chronologische volgorde
 

Brieven
Vassula schrijft over verschillende onderwerpen
 

Maria
Maria, de Moeder van God
 

Essays
Essays en andere geschriften van verschillende medewerkers over verschillende onderwerpen
 

Wonderen
Een NIEUW project ondernomen in november 2006. Verzameling van opgenomen wonderen gerelateerd aan Vassula en WLIG.
 

Beschouwingen over de Boodschappen
Periodieke meditaties, beschouwingen en commentaar op geselecteerde Boodschappen
 

Gebedsgroepen
WLIG Gebedsgroepen en Verenigingen
 

Pelgrimages & Retraites
Aankomende en vorige pelgrimages en retraites van Waar Leven in God
 

Profetie
Artikelen en Inspiraties over Profetie
 

De Passie (in het Engels)
Vassula ervaart Jezus' Passie
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Maria Is De Koningin Van De Hemel
 
EERDERE BOODSCHAP:

Zoek Alleen De Goedkeuring Van Je Schepper
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message