HOME MESSAGES
Paus Johannes Paulus II


"Moge God haar zegenen"

Het onderstaande is een verslag van een privť-ontmoeting met de Paus.

The Pope


 


U ziet de Paus die de woorden van Vassula leest, geschreven op de eerste pagina van een boek met de boodschappen van Het Ware Leven in God.


Klik op de foto om een vergroting ervan te zien.


14-02-98

Ontmoeting met de Heilige Vader

Samen met twee vrienden, Anu en Abhai George, afkomstig uit Kerala in India, maar tegenwoordig woonachtig in Denemarken, had ik, Niels Christian Hvidt, de gelegenheid deel te nemen aan de Heilige Mis van de Heilige Vader in zijn privť-kapel. Het was op 10 februari 1998.

Tien priesters concelebreerden met de Heilige Vader, en er waren 23 leken aanwezig. Na een zeer mooie en ernstige Heilige Mis ontving de Heilige Vader ons in de audiŽntiehal nabij de privť-kapel. Hij deelde rozenkransen en zegeningen uit en groette ieder van ons. Ongeveer vijf mensen hadden geschenken meegebracht voor de Heilige Vader.

Ik had het tiende deel van Het Ware Leven in God bij mij in het Frans. Enkele maanden eerder had Vassula het toegewijd aan de Heilige Vader en het boek aan mij gegeven. Binnenin, op de eerste pagina staat:

Pour le Saint PŤre Jean-Paul II.
Que Dieu vous benisse et vous protege,
Vassula

(Aan de Heilige Vader Johannes Paulus II. Moge God u zegenen en beschermen, Vassula)

Toen hij bij mij kwam, had ik het boek in mijn hand. Toen ik de rozenkrans had ontvangen en zijn hand had gekust, zei ik in het Duits: "Ik heb een zeer belangrijk boek voor u meegebracht. Het is het boek van Vassula." De Heilige Vader antwoordde geÔnteresseerd: "Ah Vassula!" Ook mgr Stanislaw Dziwizs, sinds tientallen jaren de persoonlijk secretaris van de Paus en drie dagen voor deze audiŽntie tot bisschop benoemd, zei met belangstelling: "Vassula!" Beiden herkenden duidelijk haar naam.

Ik ging toen verder en zei: "Zij heeft het aan u opgedragen." Met oprechte en warme belangstelling keek de Paus naar het boek, opende het, zag de groet van Vassula en zei toen: "Gott segne sie" ("Moge God haar zegenen"). Hij maakte een kruisteken over het boek en overhandigde het daarna aan mgr Mietec, die de geschenken aanneemt die de Heilige Vader dan na de audiŽntie kan bekijken.

Voordat hij verder liep naar de volgende persoon, zei ik tot hem: "Wij bidden zeer veel voor u, Heilige Vader", waarop hij antwoordde: "Dank u."

Niels Christian Hvidt
Accademia di Danimarca
Via Omero 18
I-00197 RomaHet volgende citaat van paus Johannes Paulus II, gegeven op een speciale algemene audiŽntie in het Vaticaan, is genomen uit de Spaanse editie van L'Osservatore Romano, van 16 augustus 1996.
(Deze apostolische zegen kwam, uiteraard, 9 maanden na de Mededeling.)

"Ik groet van harte de Spaanstaligen hier aanwezig, speciaal de religieuzen van de Congregatie van de Heilige Teresia van het Kind Jezus en de GEESTELIJKE GROEPEN VAN 'HET WARE LEVEN IN GOD'. Ik wens hen allen een geestelijke zomer die hen zal helpen opnieuw hun christelijke belofte te bevestigen, zodat hun edelmoedig antwoord aan God moge getuigen van Zijn liefde in de wereld. Ik geef u met genegenheid en voor uw dierbaren de Apostolische zegen."


terug naar de homepage