HOME MESSAGES
Ik zal je voor deze reis een broder sturen

24 December 1996(Ik had een lange reis voor de boeg, maar Pater O'Carroll besloot op te houden met mij mee te reizen. Ik vroeg mij af of er werd verondersteld dat ik alleen zou reizen...)

Heer ?

Ik Ben;

je gaat niet alleen; 1 Ik zal je voor deze reis een broeder sturen; hij zal je vergezellen in deze bijeenkomsten; Ik weet hoe verlangend hij is om in deze moeilijke tijden te helpen en daarom stuur Ik hem naar jou;


sta je hart niet toe verontrust te zijn door degenen die je vervolgen, noch door hen 3 die bedrieglijke boodschappen volgen; zij voorzien in hun eigen behoeften, niet in de Mijne... zij worden meegesleept door elke wind die langs hen komt; zij zijn degenen die Mijn Wonden verdiepen; en daarom, Mijn beminde, zend Ik je deze broeder precies voor deze reis;

moge wat je doet voor Mijn Heilig Hart velen tot Ons terugbrengen om deel te hebben aan Onze Eeuwige Glorie;

Ik, Jezus, zegen je; ic1 Dit kwam als een bevel.
2 Hij deed mij begrijpen over wie Hij sprak.

previous index next