HOME MESSAGES
Toon Mijn onuitputtelijke Schat aan elke natie

17 November 1996St.Louis
Mijn Heer, U die Wijsheid bent,
U die Leven bent en het Licht in ons,
ik prijs Uw Driewerf Heilige Naam;
Moge al Goedheid mijn ziel verleiden,
opdat ik moge leven in Uw weerspiegeling;

Alomtegenwoordige! Vreugde en Vrede
van mijn hart,
Uw Tegenwoordigheid houdt mij kalm
en Uw Rechtschapenheid
ontsteekt een vlam in mij,
om mij te laten zien dat ik
de nakomelinge ben
van de Goedheid van mijn ziel;

Ere zij Onze Driewerf Heilige Heer !
Alleluja !


Mijn beminde, Mijn Heilig Hart trilt van emotie; hoezeer heb Ik ernaar verlangd Mijn nakomelinge op zekere dag deze woorden te horen zeggen! van alle eeuwigheid staan je woorden in Mijn Hart geschreven, en Ik heb er geduldig op gewacht, oh zo geduldig, dat je ze zou uitspreken! geniet nu Mijn Tegenwoordigheid en drink van Mij, eet van Mij...

Ik heb niet tevergeefs in je gewerkt om je te doen opstaan; geniet deze Onuitputtelijke Rijkdommen die Ik nu voor jullie tijden heb gereserveerd, en toon ze aan de wereld; deze wereld die koud is geworden en dood aan liefde; toon Mijn Onuitputtelijke Schat aan elke natie en zeg hun dat ze een grotere gave dan Mijn Heilig Hart niet zouden kunnen ontvangen;

en jullie, Mijn rest, zegent voor Mij Mijn kinderen; zij die je hebben vergezeld, daar ze hun tijd aan Mij hebben gewijd; 1

ja ! Mijn Hart is tot tranen toe geroerd; Ik bemin jullie, Ik bemin jullie met geheel Mijn Hart... ic1 Jezus trilde weer van emotie.

previous index next