HOME MESSAGES
Weest als een lelie

1 November 1996Mijn Verlosser, ik breng dank
aan Uw Heilige Naam,
voor Uw liefde in Uw wonderen,

maar zie, soms verlies ik de moed,
en in mijn ellende, ellende door mijn eigen schuld,
stijgen de dingen als een storm die mij komt geselen
als torenhoge golven; en dan roep ik uit :
"Oh, wat te doen ?"

En niet voordat de golven weer tot rust komen,
kan mijn ziel Vrede smaken...


vrees niet, span je in om Mij te behagen; weerhoud Mij er niet van ook op deze manier bij je te zijn, alleen jij en Ik...

wees Mijn pelgrim, de pelgrim van Mijn Hart, en blijf altijd in Mijn Hart; Ik garandeer je dat je ziel de verrukkingen van Mijn Heilig Hart zal genieten; Mijn Lippen zullen je blijven voeden en Mijn Hart zal je blijven beminnen en troosten; elke stap die jij zult zetten zal samen met Mij, je Verlosser, worden ondernomen;

ben je nu gelukkig op deze manier met Mij te zijn, dochter van Mijn Hart ?


Heer,
tot op de dag van vandaag,
na al deze jaren van conversatie met U,
ben ik nog steeds verbijsterd en
begrijp ik Uw keuze niet !
Ik was hier, een eerloos lijk,
en Wie komt mij bezoeken ?
De Onoverwinnelijke, de Allerhoogste !
En U vraagt mij nu of ik gelukkig ben
met U te zijn ?


ja, dat heb Ik, dochter... 1

Ik heb dit alles nooit verdiend,
en ik kan geen enkele gedachte tot uitdrukking brengen
die Uw Geschenk waardig is,
daar Uzelf deze Gave bent;
U bent mijn vreugde, mijn vrede,
mijn wierook, mijn glimlach, mijn lach,
U bent mijn verrukking, mijn leven,
mijn adem, het licht van mijn ogen,
U bent mijn vader, mijn moeder,
mijn kind, mijn vriend,
U bent mijn Heer en mijn God !
U bent de schittering van mijn ziel,
en er is niemand met wie ik U kan vergelijken,
dus ja, ik sterf van geluk als ik met U ben !


ja ! bemin Mij en prefereer Mij boven alles en iedereen; in Mijn gezelschap komen alle goede dingen tot je; Mijn vriendin en Mijn zuster, 2 zou het te veel gevraagd zijn als Ik je nog een andere vraag stel ?

Nee, mijn Heer !

Vassula, is Mijn Wet jouw verrukking ?

O ja ! Uw Wet bent Uzelf,
Uw hele Zijn en alles wat U bent;
Uw Wet, mijn Verlosser,
is voor mij Leven.


Ik heb Mijn Geest door jouw mond horen spreken, daarom ben ook jij Mijn verrukking laat de mensen weten hoe Ik zielen tot Mij verhef door Mijn Liefde...

nu, luister Vassula en beantwoord Mij oprecht deze laatste vraag: tenslotte zal Ik triomferen, maar ondertussen moet Ik lijden en alle triomfen van Satan verdragen; Ik noem ze 'triomfen' telkens wanneer hij erin slaagt een ziel tot verdoemenis te brengen; Mijn vraag aan jou is : "wil je Mij, je God, een groot genoegen doen en als een lelie zijn" ?

Wat kan een simpele ziel voor U doen ? 3

een lelie maakt zich geen zorgen over morgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen; kun jij door al je getob iets uit jezelf veranderen ? volg de programma's die Ik voor je heb uitgezet en vertrouw volledig op Mij ! wil je dus een lelie zijn ?

Als dat het is wat U behaagt, ja !

vergeet jezelf in Mijn Armen; sterf aan jezelf en verloochen jezelf, zodat je Mijn Kruis kunt opnemen samen met Mij; klamp je vast aan Mijn Kruis, en samen, Ik en jij, zullen we Het delen voor de redding van zielen; door Mijn Kruis heb Ik getriomfeerd en zal Ik deze keer weer triomferen over Satans plannen; wees een met Mij en sta jezelf toe door Mij te worden gedragen;

Ik, Jezus, zegen je; ic1 Hier was ik verbaasd over de eenvoud van Christus en de manier waarop Hij het zei, als een kind.
2 Ik denk dat Christus mij met nadruk 'zuster' noemde, omdat ik Hem niet heb gezegd dat Hij ook mijn Broeder is.
3 Ik was verbaasd over deze vraag.

previous index next