HOME MESSAGES
Zo moet gij de zegen uitspreken

12 Augustus 1996Waarom lijkt het voor sommigen onmogelijk,
die de Kracht zien van Uw Heilige Geest
Die Zichzelf openbaart,
zelfs wanneer zij rusten in de Geest ?
Ik zeg niets anders
dan woorden van welkom,
smeking en pleidooi om genezing
en het ontvangen van Uw gaven.

(Ik opende daarna de Bijbel en las : Numeri 6,22-27)

"Jahweh sprak tot Mozes :
Zeg aan Ašron en zijn zonen :
zů moet gij de zegen uitspreken
over de kinderen van IsraŽl".
Ge zult zeggen :

"Moge Jahweh u zegenen en behoeden,
moge Jahweh Zijn Gelaat
over u doen lichten
en u genadig zijn;
moge Jahweh u Zijn Gelaat tonen
en u vrede brengen";


zo moeten zij Mijn Naam afroepen over de kinderen van IsraŽl, en dan zal Ik hen zegenen; 1 Ik zal over ieder die Mij aanroept Mijn zegening blazen, en Ik zal over hen schijnen, hen vrede brengen en hen genadig zijn; zo zal het zijn... laat ieder die wenst te drinken tot Mij komen en Ik zal hem zegenen !
1 God wilde dat ik dit op deze manier zou neerschrijven.

previous index next