HOME MESSAGES
De theologen en filosofen hebben de sleutel tot de Eenheid nog niet gevonden


15 November 1990


"Uw Liefde, Jahweh, wil ik eeuwig bezingen,
Uw Trouw verkondigen van geslacht tot geslacht ,
want ik zeg dat de liefde gemaakt is
om eeuwig te duren en
Uw Trouw
is stevig gegrondvest in de Hemel". 1

Maar nu valt Mij een Grieks-orthodoxe theologe aan
en stookt tegen Uw Boodschappen.
O Heer, toon hun dat U mijn hulp en troost bent en
dat U mij en anderen alleen door
Uw grote Liefde gered hebt.


Vassula van Mijn Heilig Hart, 2 Mijn Heilige Geest is je gids geweest. Besteed dus geen aandacht aan de theologische gevolgtrekkingen. Bid opdat ook zij de Geest moge ontvangen om te begrijpen dat menselijke berekeningen en leerstellingen een verschrikkelijke woestijn van Mijn Kerk gemaakt hebben.

Heer, ze is geschokt omdat ze in
Uw Boodschappen gelezen heeft dat
U als een bedelaar om onze liefde bedelt.


Heeft ze niet gelezen : "Gelukkig de knechten die de Meester bij Zijn komst wakker vindt ? Voorwaar Ik zeg je, Hij zal een schort voorbinden, hen aan tafel doen plaatsnemen en hen bedienen". 3 Ik sta niet alleen bekend als Almachtig, Majesteitelijk en als een God van Gerechtigheid, maar ook als een allertederste Vader, en alleen de door Mijn Geest bewogen mensen zullen Mij "Abba" noemen.

Ik ben een God vol medelijden en Mijn Barmhartigheid is grenzeloos.


Heer, ze is diep verontwaardigd over de intimiteit tussen U en mij. Ze noemt het zoetelijk en sentimenteel !

Ze is Mijn Wonden niet binnengedrongen om te kunnen begrijpen. Als ze ze zou hebben doorgrond, zou ze begrepen hebben dat deze Wonden Mij uit Liefde voor haar zijn aangedaan. Een mens kan geen grotere liefde hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden, en jullie zijn allen Mijn vrienden. Ik heb uit Liefde Mijn Leven gegeven, maar dochter, dit is het Kruis waarmee Ik je heb belast. Onthoud, Ik draag het samen met jou, om jullie te herenigen. 4 De Gerechtigheid zal tussenbeide moeten komen.

Mijn Vassula, Ik ben met je tot het einde. Wees dus niet bevreesd en wanhopig. Ik wist altijd al, Mijn engel, dat deze mensen je zouden belagen. Als jagers zou ieder van hen zijn wapen trekken en je achtervolgen, omdat Ik je naar een volk zend dat niet het jouwe is. De leiders van jouw natie zullen je vervolgen, ontmoedigen en je naar willekeur behandelen, omdat wat Ik in je hand te dragen gegeven heb geen menselijke onderrichtingen zijn, maar van Mij. En daar Mijn Taal en Mijn Onderrichtingen niet tot hen doordringen, zullen ze het oneens zijn en zullen ze je behandelen als een bedriegster. Ik heb je al verteld dat de wereld je zal veroordelen. Maar zelfs wanneer ze je veroordelen, moet je tegenover de wereld verklaren wat je van Mij geleerd hebt.

Dochter, als Mijn Taal niet door de wereld kan worden begrepen, komt dat omdat hun leerstellingen niet gebaseerd zijn op de Waarheid, die Liefde is. Ik heb je uit Egypte geleid naar een volk dat niet je eigen volk is, om Mijn Kerk te herenigen, maar niemand kent nog de hele weg naar de Eenheid, en nog niemand heeft het beginnen van Mijn Plan begrepen. Ze hebben nog steeds niet de paden herkend die Ik voor hen, om te betreden, heb voorbereid. De theologen en filosofen hebben de sleutel tot de Eenheid nog steeds niet gevonden, welke de Wijsheid bezit. Ik spreek, maar ze nemen niet aan wat Ik zeg. Alleen de Mijnen nemen aan wat Ik zeg. Ik ken ze en zij kennen Mij. Dus, Mijn Vassula, doe je werk vr de aangegeven tijd.

Ik heb je Mijn Kruis toevertrouwd, draag het met liefde. Er komt weldra een tijd van grote nood, met geen enkele andere te vergelijken, maar spoedig daarna zal er een bron uit Mijn Huis ontspringen om deze woestijn te bevloeien. Dus moed, dochter, draag deze balk met liefde op je schouders, en niets zal tevergeefs zijn. Als klei door de eerste regendruppels wordt weggespoeld, jouw ziel blijft eeuwig, 5 dus de dood wordt verslonden door de overwinning.

De Liefde is je nabij om je te leiden. Pas dus op voor die filosofen en theologen. Zoveel te strenger zal het oordeel uitvallen dat over hen wordt geveld! Zegen Mij, bemin Mij zoals Ik je geleerd heb Mij te beminnen, intiem, maar nooit vergetend dat Ik Heilig ben.


1 Ps. 89 (88), 1-2
2 Jezus stond erop mij zo te noemen, want het begrip van het Heilig Hart is niet Grieks-orthodox.
3 Luc. 12,37
4 De Kerken.
5 Met andere woorden : "als jij, die slechts stof en as bent, sterft, je ziel is onsterfelijk".

previous index next