HOME MESSAGES
Ik zegen elke stap die je zet in Mijn Naam

14 Augustus 2001


Mijn Jahweh ziet vanaf Zijn Troon
op ons neer,
op ieder van ons,
ons bestuderend;

wie onder ons is bereid onze Vader
een krans van deugden aan te bieden ?

wie onder Uw bevolking,
mijn Jahweh
beklimt Uw heilige berg ?

hoe velen spreken de waarheid
uit het diepst van hun hart ?

wie is onberispelijk ?

ik ben geholpen,
en word nog geholpen,
daar mijn ziel in haar armzaligheid
voortdurend tot U roept om hulp;

als U, slechts voor een ogenblik,
Uw Heilig Gelaat van mij zou afwenden
zou mijn leven ineenkrimpen
en ondergaan in de schaduw van de Dood;

U bent mijn Licht , mijn Feest,
de Godheid die mij in leven houdt;

ik zal blijven leven zolang U
doorgaat in mij te ademen;

U hebt in Uw onuitsprekelijke genadigheid
mij zoveel gunsten verleend;
U hebt mij toegestaan U te allen tijde te roepen,
en met U te converseren,
een gave die voor anderen moeilijk is te geloven;

O Heer,
help mij al hun beschuldigingen
te aanvaarden !


vrede zij met je; kleine bloem van Mij;

waarom zou Ik Mij niet vrij voelen om tot je te spreken ? Of moet Ik nu te rade gaan bij mensen? (...) er is meer dan dat ... voel je vrij om Mij te roepen als je wilt; Ik, Jahweh, heb je deze gave gegeven; Ik ben vrij te geven aan wie Ik wil en hoeveel Ik wil ! Verblijd Mij, dochter, door Mij onophoudelijk in je gedachten te hebben;

Ik heb hem op je weg geplaatst;

Ik zegen elke stap die je zet in Mijn Naam; Ik zegen elk geluid dat door jouw mond wordt geuit met betrekking tot Mij; zie, heb meer vertrouwen, Ik heb je Mijn Woorden in je mond gegeven, houd dus moed; ga door goed te doen; goedheid komt van Mij; kom, we zullen Mijn Werk voortzetten op dit niveau ; sta Mij toe je nog even in beslag te nemen; elk woord komt van Mij; Ik heb je gekozen tot Mijn verblijfplaats, kwel dus je hart niet vanwege hen die je beschuldigen; Ik, je Schepper, ben met je, voel je dus gelukkig; vergeet dit nooit ... je bent te klein om dit te begrijpen ... twijfel nooit, kom;
1 Ik zei hier iets tegen Jahweh, mijn God.
2 Op dit punt ontving ik een beeld van een priester die ik ken.
3 Niveau van instructies.previous index next