honlap üzenetek
LELKISÉG

Ismertetés - Bevezetés Evangelizáció - Misszió - Imatalálkozók Katolikus Egyház - Hittani Kongregáció Tanúságtételek - Gyümölcsök Lelkiség - Tanítások Nézhető filmek - mp3 letöltésIMÁDSÁGOK


A HÁROM IMÁDSÁG
Vassula kezdeti imádságai

IMÁDSÁGOK
Az Igaz Élet Istenben
üzenetekből válogatva

IMA VEZÉRFONAL
Az "Igaz Élet Istenben" üzenet Szentháromságos lelkisége szerint

A SZENT RÓZSAFŰZÉR
Elmélkedések az Igaz Élet Istenben üzenetekből

IMAKÉRÉS AZ EGYSÉGÉRT
Imahadjárat Húsvét dátumának egységesítéséért

A KERESZTÚT ÁLLOMÁSAI
Elmélkedések az Igaz Élet Istenben üzenetekből


KÖNNYEZIK Jézus Szentséges Szívének szobra
egy Igaz élet Istenben testvér szentélyében ... ( Az értesítés ... )

Ó, én népem, mond el mi bánt?


           
KERESZTÉNYEK EGYSÉGE

HÚSVÉT DÁTUMA
Miért ünneplik a húsvétot más időpontban ?

AZ EGYSÉG VISSZHANGJA
Az Egyházak Világtanácsának (WCC) ökumenikus konferenciáján hangzott el 1992. január 23-án ...

EGYSÉG - EGYETÉRTÉS ÉS MEGÚJULÁS
Elhangzott az Egyházak Világtanácsának (WCC)összejövetelén, napjaink spiritualitásáról szóló értekezésén, 1994 áprilisában (Iasi / Románia) ...

ÖKUMENIZMUS ÉS LEKISÉG
Elhangzott 2001 novemberében a Szt. Brigitta nővérek szervezésében a Rómán kívül eső Farfa-n ...

A 2000. ÉVI JUBILEUMI ZARÁNDOKLAT A SZENTFÖLDÖN
Az Igaz élet Istenben lekiség Egység Gyümölcsének szépsége Isten Dicsősségét hírdeti ...

ZSIDÓ VONÁSOK AZ IGAZ ÉLET ISTENBEN ÜZENETEKBEN      Új!
Szerafim nővér - egy Hollywellben [Wales] élő remeteapáca ...

           
TANÍTÁSOK és beszámolók
Vassula tanításai és beszámolói ...

EVANGELIZÁCIÓS SEGÉD DOKUMENTUMOK
Tárgymutató, Igehelyek az üzenetekben, Lelkiségi útjelző Igehelyek ...

ELIGAZÍTÓ TANÍTÁSOK

A MAGÁNKINYILATKOZ-
TATÁSOK HELYE A KERESZTÉNYSÉGBEN

Tanítások közismert teológusoktól ...

MI A SZENTLÉLEK KÁROMLÁSA
Vassula válasza ...

FÜST AZ ÚR HÁZÁBAN
Gabriele Amorth ...vissza a honlapra