HOME MESSAGES

A Szentolvasó titkai

Elmélkedések az Igaz Élet Istenben üzenetek alapján... Örömmel jöjjetek, és mondjátok a rózsafüzért! A gazdag nem válaszol, de a szegény eljön hozzám rózsafüzérével szegénységében. Meghallgatom, amint ezt az egyszerű imát mondja. Mert mindaz, ami szegény és egyszerű, az halálos veszély a Sátánnak, aki maga a hiúság. Ez az egyik fő oka annak, hogy a Sátán gyűlöli a rózsafüzért. (1991 március 18)


Az örvendetes titkok

A világosság titkok

A fájdalmas titkok

A dicsőséges titkokvissza a honlapra