HOME MESSAGES

IMÁDSÁGOT KÉRÜNK
húsvét dátumának egyeztetésért!

(Lehetőleg azonnal kezdjük el!)

Kedves barátaink!

Imafelajánlásokat kérünk. Az a célunk, hogy folyamatos, 24 órás imahadjárat induljon húsvét dátumának egyeztetéséért mindaddig, míg megegyezés nem jön létre a katolikus és a görögkeleti egyház között. Az Egyházak Világtanácsa többek között húsvét dátumának egyeztetését is meg fogja vitatni. Tudvalévő, hogy Jézus az IGAZ ÉLET ISTENBEN c. üzenetekben azt kéri, egyezzünk meg egy közös dátumban, és ha mi ezt megtettük, a többit Ő maga teszi meg a keresztények egységéért. Szeretnénk, ha az IGAZ ÉLET ISTENBEN c. üzenetek olvasói valamennyien imádkoznának húsvét dátumának egyeztetésért.

Ewa Allan és Michael O'Caroll atya


Kérjük, hogy imádkozzák a rózsafüzért és a következő "egység" imákat, melyek az üzenetekben találhatók:Áldott légy irgalmas Uram, Tiéd a nagyság, a hatalom és a ragyogás, Tiéd a korlátlan uralom, Te uralkodol mindenek felett. Általad és Rajtad keresztül fog leszállni villámként az egység Tested tiszteletére és megdicsőítésére. Amen.

1990. január 17.

***

Istenem, Te részvéttel vagy irántunk, mosolyogjon ránk Arcod, és egyesíts minket! Tekints le a menyből, nézd milyen megosztott Egyházad! Igen sok bárányod pusztul el, Pásztorom, míg legelőt keresnek az életben maradáshoz. Hallgass az Egyház panaszaira! E megjövendölt hitehagyás elragadja gyermekeidet. Hozd meg Egyházadnak a dicsőség napját, amelyet megjövendöltél, hogy egyek lehessünk! Uram ne maradj néma, és ne késlekedj! Jöjj! Jöjj, hozd meg nekünk várva várt napod, hadd hallja mindenki fenséges hangod! Kegyesnek ismernek Téged, Istenem, hallgass meg és válaszolj nekem! Hálát adok Neked, mert tudom, hogy meghallgattál! Amen.

1992. július 22.

***

Ó Uram, Te felettünk állsz, viseld gondunkat! Helyezd királyi trónodat szőlőd közepébe, és parancsolj velünk! Ó minden szentség Szent Ura, tisztíts meg minket, hogy meg tudjuk őrizni házad és szőlőd tisztaságát! Kegyesen lépj közbe, és védd meg, mit jobb kezed ültetett! Csalatkoztál bennünk, de tudjuk, hisszük és bízunk benne, hogy szélesre tárod kapudat, szőlődre engeded az Élet folyóját, és újból vessző hajt belőle, gyümölcsöt hoz és királyi bort, mindnél nemesebbet, mert Szentlelked, az életadó fogja beárnyékolni. Amen.

1992. december 21.


Jézus mondja:

“Jöjjetek áldott Édesanyátok Szívéhez, amely fényes, mint a nappal! Jöjjetek, és fogadjátok végtelen sok kegyelmét, ami sugarakban árad kezéből. Az én Szívem, amely telve van kegyelemmel és igazsággal, az ő kegyelemmel és igazsággal telt Szívében öltött testet. És most a mi eggyé vált két Szívünk le fogja győzni a keserves csapást, éspedig nem fizikai erővel, nem is a fegyverek erejével, hanem szeretettel és áldozattal © . ” (1996. március 25.)

***

“De Te, Uram megmaradsz örökre, és emlékezeted nemzedékről nemzedékre. Te majd felkelsz és megkönyörülsz Sionon, mert itt az ideje, hogy megkönyörülj rajta, valóban itt az ideje! Hisz szolgáid szeretik köveit, és romjait fájdalommal látják. De félik majd nevedet a nemzetek, Uram, s a Föld minden királya fölségedet. Mert felépíti az Úr Siont, és megnyílvánul dicsőségében. Figyelembe veszi a nyomorultak imádságát, és nem veti meg könyörgésüket. Jegyezzék fel ezt a jövendő nemzedéknek, hadd áldja az Urat az a nép, amelyet majd teremt. Mert letekint szent magasságából, lenéz az Úr a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok jajgatását, és megmentse azokat, akiket halálra szántak; Hogy hirdessék Sionon az Úr nevét és az Ő dicséretét Jeruzsálemben, amikor majd egybegyűlnek a népek és az országok, hogy az Úrnak szolgáljanak.” (Zs.102,13-23)

***

Dicsősség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!

Dicsősség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!

Dicsősség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!

Dicsősség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!

Dicsősség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve!


Dicsősség Istennek, amint írva van!

Dicsősség Istennek, amint írva van!

Dicsősség Istennek, amint írva van!


Áldott a Király Aki eljön!

Üzenetek az Egységről...


Jézus mondja:

“Lelkem fog benneteket egyesíteni. Nem hallottad, hogy egy országgá lesz a Kelet és a Nyugat?
* Nem hallottad, hogy meg fogom valósítani az egyetlen dátumot?”
(1994. okt. 24.) * Kelet: Ortodox Egyház, Nyugat : Katolikus Egyház)

“Legbensőbb vágyam, hogy találkozzék a Nyugat és a Kelet.
Szükségem van arra, hogy Egyházam e két oszlopa
(a Kelet és a Nyugat) találkozzék és megszilárdítsa Egyházamat. Egyházam nem állhat szilárdan egyetlen oszlopon. Azzal bíztam meg őket, hogy oltalmazzák Egyházamat. De alighogy visszatértem az Atyához, megtörtént elszakadástok és Testemet azok a kezek osztották ketté, amelyeket Atyám teremtett. Azóta rettenetes dolgok rendítettek meg.

Ma mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is, amely düledező házamat akarja helyreállítani. Az egész menny örül az egység felé vezető legkisebb lépésnek is. Atyám haragját enyhíti minden imádság, amelyet Testem felépüléséért ajánlanak fel... Áldásaimat árasztom azokra a találkozókra
© , amelyeket az egység érdekében az én Nevemben hívnak össze, és megáldom azokat, akik ezeken részt vesznek. Szemem őrködik azok felett, akik szeretnek engem, és akik tökéletlenségük ellenére eleget tesznek forró vágyaimnak. © (1994. okt. 5.)

“Aki nem dolgozik őszintén és teljes szívvel az egységért, az komolyan megbántja Szentlelkemet. Kérem azokat, akik Egyházam egyesítése érdekében összegyűlnek, hogy véssék lelkükbe e szavakat:

alázat és szeretet,

az egység kulcsa az alázat és a szeretet.”
(1995. júni. 15.)

“Ó! Bárcsak lenne legalább egy ember azok között, akik az egységért dolgoznak, ha legalább egy lenne, aki nem adná fel a szenvedés és a félelem miatt a harcot, és elősegítené húsvét dátumainak egyesítését! Azt az embert Én, az Isten felmagasztalnám.” (1996. nov. 27.)

“Lelkem fog benneteket egyesíteni. Nem hallottad, hogy egy országgá lesz a Kelet és a Nyugat? Nem hallottad, hogy meg fogom valósítani az egyetlen dátumot?” (1994. okt. 24.)

“Orthodoxok, katolikusok, protestánsok! Mindannyian hozzám tartoztok! Mindannyian egyek vagytok szememben! Én nem teszek különbséget, mitől félsz hát? Kérdezd meg az én igen kedves János Pál pápámat – ő nem akar különbséget tenni.” (1987. okt. 27)
vissza a honlapra