DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Osvoboď se, abys Mi mohla sloužit

24. května 1987

Já jsem s tebou;

Chceš, abych Ti sloužila?1

chci, velice to chci; Vassulo, pojď, ukážu ti, kde a jak Mi můžeš sloužit; vzpomeň si na všechno, co jsem tě učil;

(Jedná se o mystickou nauku, která všechny mé schopnosti udržuje ve střehu, takže v tomto uvědomělém stavu Ho jsem schopna lépe slyšet a vnímat.)

zůstávej v Mém Pokoji; naslouchej Mému Hlasu;

Přála bych si, abych Tě mohla naprosto zřetelně slyšet…

Vassulo, budeš Mě slyšet natolik dobře, abys mohla zapsat všechno, co je obsaženo v Mém Srdci a po čem Mé Srdce touží; milovaná, osvoboď se, abys Mi mohla sloužit a doprovázet Mě; víš, Vassulo, co znamená „být svobodná“? řeknu ti to; měj důvěru;

(Zdálo se mi, že to, co mě naučil, nebude fungovat a já bych Ho mohla zklamat.)

být svobodný znamená odpoutat svou duši od světských starostí; osvoboď svou duši a miluj Mě i Má Díla; takto Mi služ, odpoutej se;

Měla bych potíže, Pane!

lo;2 

Ano, můj Pane, dokáži si představit, že budou potíže.

lo, lo, zůstaň u Mě;

Mám strach, že Tě zklamu a nenaplním Tvé touhy.

neboj se, sestro; milovaná, miluj Mě;

(Vnímala jsem Ho a milovala Ho.)

láska za lásku; miluj Mě jako teď; pracuj pro Mě a služ Mi jako teď; zůstaň taková, jaká jsi; potřebuji služebníky, kteří Mi slouží tam, kde je lásky nejvíce zapotřebí; pracuj tvrdě, neboť tam, kde jsi, jsi mezi zlými, nevěřícími, jsi v hanebných hlubinách hříchu; budeš sloužit Bohu tam, kde vládne temnota; nebudeš mít ani chvilku klidu; budeš mi sloužit tam, kde je každé dobro deformováno ve zlo, ano; služ Mi uprostřed bídy, zloby a nepravostí světa; služ Mi mezi bezbožnými lidmi, mezi těmi, kdo se Mi posmívají a probodávají Mé Srdce; služ Mi mezi těmi, kdo Mě bičují, kdo Mě odsuzují; služ Mi mezi těmi, kdo Mě znovu křižují a plivají na Mě; Ó, Vassulo, jak velice trpím! pojď a těš Mě;

Můj Bože, pojď! Běž k těm, kdo Tě milují, běž k nim, jdi tam aspoň na chvíli, tam budeš milován. Odpočiň si v jejich srdcích a zapomeň. Můžeš aspoň na chvíli zapomenout?

(Ježíš vypadal VELMI zoufale!!)

Vassulo, zapomenout? jak bych mohl zapomenout; jak, když Mě znovu a znovu křižují?3 Mých pět Ran zůstává otevřeno pro všechny, kdo do nich chtějí proniknout;

(Ježíš se o mě opřel. Byla jsem zoufalá. Vypadal ztrhaně, jako někdo, kdo trpí tak, že ho není možné utišit.)

Vassulo, pojď, jsi Má květinka, chci, aby tvé jemné a hebké okvětní lístky nahradily Mé trny;

Ježíši, ať ti, kdo Tě milují, vezmou Tvé břemeno, ať ti, kdo Tě milují, Ti dají spočinout a zastoupí Tě, když jsi znovu křižován.

(Nevěděla jsem, jak utěšit někoho v takovém utrpení.)

milovaná, ti, kdo Mě milují, zápasí a trpí se Mnou; dělí se se Mnou o Můj Kříž, dávají Mi spočinout, ale není jich mnoho; potřebuji více duší, aby se se Mnou sjednotily a nesly Má utrpení; květino, miluj Mě, nikdy Mě neodmítej;

Ježíši?

Já jsem;

Pomůžeš mi milovat Tě víc?

pomůžu, milovaná;

(Nedostávalo se mi slov. Co mohu říct? Dokáže si někdo představit, jak je bolestné, vidět Ho tak zraněného, jako by měl znovu zemřít? Jak lze utěšit někoho, kdo umírá na svá zranění? A co mu říct? Že všechno bude dobré, i když víte, že je na smrt zraněný!)


1 Ptala jsem se na to, protože to po mně Bůh žádal, a já jsem Ho svou slabostí a strachem zastavila, aby to zapsal.
2 To znamená „Ne“.
3 Diktoval tak rychle, že jsem sotva stačila psát.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message