DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přeji si sjednotit všechny Své kněze

20. května 1987

(Občas žasnu nad tím, co mě vede k tomu, abych se s Ježíšem setkávala tímto způsobem. Proč a z jakých důvodů jsem tak horlivá naslouchat Jeho poselstvím a zapisovat je? V posledních měsících se mi to stalo nezbytností.)

miluji tě; jsem to Já, Ježíš, kdo tě podněcuje k tomu, aby ses se Mnou setkávala; Vassulo, vždy Mě miluj; sdělím ti, po čem toužím, sestro;

(Ježíš byl velice něžný, ale Jeho obličej vypadal smutně.)

přeji si sjednotit všechny Své kněze; toužím po tom, aby Mě více milovali; chci od nich čistotu, horlivost, věrnost; kněží musí pochopit, že jednota posiluje lásku, jednota otevírá cestu lásce;

jak dlouho bude mezi nimi panovat nesvornost? láska je jednota; Má láska je se Mnou sjednocuje; Má Církev je slabá kvůli jejich rozporům; přeji si Jednotu; přeji si, aby se Má Církev sjednotila;

Ale Pane, když říkáš, že panuje nesvornost, tak to znamená, že někdo bude muset ustoupit. Jak to poznají?

musí se modlit o osvícení; měli by přijít ke Mně a čerpat z Mého Srdce;

O kom, Ježíši, mluvíš, když říkáš „mezi nimi“ a „oni“?

o Celé Své Církvi; přeji si, aby se sjednotili a byli jedno; Má Církev byla oslabena kvůli tomuto rozdělení; je tím nesmírně oslabena;

Můj Pane, to mi zní jako nové poselství.

Vassulo, osvítím tě tím, že ti budu ukazovat, po malých etapách, jak pracuji;

nejdříve se budu učit…

ano;

…pak postupné uvádění do praxe, pak „Ecclesiastical Editions, of Peace and Love“,1 a potom nauka a vedení k Pokoji a Lásce skrze poselství?

ano, Vassulo, a nyní k Mému přání, k přání sjednotit Mou Církev; jak může fungovat tělo, když jeden nebo dva z jeho údů jsou ochromeny, poraněny nebo odervány? bude stejně silné a schopné jako zdravé tělo?

Má Církev je Mé Tělo; jak může Mé Tělo fungovat, když Ho zmrzačili? dcero, nakresli Mou značku:

toto bylo znamení prvních křesťanů; láska byla jedno; láska byla sjednocena;

Ježíši, vím, že Velikonoce se slaví v různou dobu. Můžeš mi říct, které datum je to správné? Naše nebo jejich? (Prosím, napiš mi to na oddělený kus papíru.)

vezmi si tedy papír, Vassulo; 

Děkuji Ti, Ježíši. (Ježíš mi sdělil správné datum Velikonoc.)

teď pojď, spojíme se v modlitbě; v modlitbě k Otci o Jednotu:

„Otče,
přicházím k tobě a prosím Tě,
abys osvítil Své ovce;
osviť je, aby znovu našly
Pokoj a Lásku v Jednotě;
amen;“

sjednoť Mé ovce, Vassulo!

Ježíši, kdo jsem já, abych sjednocovala a věděla něco o kněžích, o jejich diskusích a o tom, co se děje? Kdo jsem já, abych jim sdělovala, co je napsáno na kusu papíru a tvrdila jim, že jsi to napsal Ty? Ježíši, dáváš mi poselství a mluvíš ke mně o přáních Svého Srdce. Pane, nebylo by snadnější, kdybys to všechno svěřil někomu, kdo už je uvnitř Církve a má přístup ke všem nejvyšším autoritám, někomu, jehož bezúhonnost je uznávána a je hoden důvěry? Pane, vybral sis vskutku ubožačku, kterou zastrašuje polovina z kněží, kteří se se spisy seznámili, ale nemají o ně zájem. Už toho mám dost, snažit se jim něco dokazovat, protože vím, že je to nudí a obtěžuje. Co mám dělat?

Vassulo, to, co tíží tvá ramena, je Můj Kříž; ponesu Jej s tebou, nikdy neumdlévej;

Pane, jak se dostane Tvé poselství k těm správným uším? Vždyť jsem člověk, který stojí úplně mimo!

dostane; je jako potůček, který se pozvolna rozšiřuje; napřed teče velmi pomalu, ale jeho proud se zrychluje a mohutní, až se změní v obrovský oceán; Vassulo, opři se o Mě, když jsi unavená; miluji tě a pomohu ti nést se Mnou Můj Kříž; milovaná, nikdy si nepřipadej opuštěná;

Cítila jsem, že Ježíš mě podepře pokaždé, když klopýtnu. Dal mi na srozuměnou, že se o Něj mohu vždy opřít, a tak znovu nabýt sil.

Vassulo, povedu tě;


1 Pozn. překl.: Vassula si takto pojmenovala jeden z prvních sešitů, do kterého zapisovala poselství.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message