DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Věříš v zázraky?

10. května 1987

Vassulo, vzpomínáš si, jak jsem živil Svůj lid manou? shazoval jsem ji z Nebe, byla z Mých Nebeských zásob; víš, že jsem to byl Já, kdo rozdělil vody, aby Můj lid mohl dojít až k Sinaji?

Ano, Pane.

Já jsem Všemohoucí, maličká; Já jsem Ten, který dává toto poselství, aby živilo mnohé; to Já jsem s tebou, Vassulo, po celou tuto dobu komunikoval; chápeš?

Můj Bože a já se pořád ještě bojím, že se to děje v mém podvědomí…

dovol Mi říci ti rovnou, že bys nikdy toto všechno sama nedokázala! věříš v zázraky?

Ano, věřím.

pak to všechno vnímej jako zázrak, miluji tě;

Miluji Tě, Otče. Ale jak vysvětlím lidem, jakým způsobem Tě vidím, až se mě na to zeptají? Cítím Tvou Přítomnost velice silně a není to žádná iluze.

řekni jim, že Mě vidíš očima své duše;

Ježíši, někdy si myslím, že si Tě jen představuji a chci od Tebe (od dané vize) odvrátit oči, abych přesvědčila sama sebe, že to nejsi Ty…

když tak jednáš, urážíš Mě, Vassulo; dal jsem ti tuto milost1, přijmi Můj dar, přijmi, co ti dávám!

Pane, někdy, zvláště tady v Bangladéši, kde je veliké horko, se cítím vyčerpaná a přeji si, abych toho mohla udělat více. Někdy si přeji, abych byla jako nějaký prvok, který se může rozdělit na více kusů!

dávám ti dost síly k tomu, abys dokončila Má Díla; Lukáš jednou řekl: „nikdy nebudu vyčerpaný, protože pracuji pro Pána, a Sám Pán je mou silou;“ maličká, vedl jsem tě tak, jak otec vede malé dítě za ruku do školy; uvědomuješ si, co jsi se Mnou získala?

Skutečně jsem získala hodně. Před tím jsem nikdy žádné náboženství nepraktikovala a od té doby, co jsem chodila do školy, jsem doma neměla ani Bibli. V kostele jsem nebyla od křtu svého prvního syna (před 15 lety). Naučil jsi mě mnoho věcí. Ne, že bych se teď považovala za učenou, ale alespoň jsi mě naučil, kdo jsi, jak velice nás miluješ a jak Tě máme milovat my.

dal jsem ti plody ze Své vlastní zahrady; přeji si tě hojně zásobit Svými plody;

(Zeptala jsem se Ho na něco, co jsem nechtěla zapsat.)

vím, Vassulo, ať se stane, jak si přeji;

(Nemohla jsem si pomoci, ale musela jsem se usmívat, bylo to tak příjemné si takto povídat s Ježíšem. Vnímala jsem Ho jako dobrého přítele, se kterým jsem si povídala, nešlo se neusmívat, skoro jsem se smála nahlas. Byla jsem šťastná!)

 Já mám také radost;

(Ano, měl radost a bylo to úžasné!)

Vassulo, víš, jak velice mám rád a radostně prožívám tyto chvíle, kdy se Mnou mluvíš jako se svým důvěrným přítelem? Vassulo, ještě máme před sebou hodně práce; buď požehnána, dám ti znamení Své Přítomnosti, milovaná;

Ježíši, jaké znamení? Myslím, kde se to stane?

ve tvém domě; dokážu ti, že jsem přítomen;

Miluji Tě, Ježíši. Přeji si, abych Tě mohla potěšit.

oltáři! dále ze Mne čerpej a udržuj v sobě Můj Plamen horoucí;


1 Intelektuální vize stejně jako imaginativní vize. Pozn. překl.: v angl. orig. „imaginary vision“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message