DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vrátím se cestou, kterou jsem přišel

22. července 1992

Pane, dokud zůstáváme rozdělení, nepřestáváme znesvěcovat Tvou Svatou Církev a pomalu, ale vytrvale pokračujeme v redukování našich duší na pouhou hromadu trosek. Hledáme Tě doopravdy, když mluvíme o JEDNOTĚ? Kdy zasáhneš a přivedeš nás k rozumu, abychom Tě opravdově hledali? Užíváme svého jazyka ke lži, když jenom předstíráme, že se chceme SJEDNOTIT? Jak dlouho Tě budeme provokovat a Ty nezasáhneš? Opakovaně Tě vyzýváme. Kdy vyzveš Ty nás?

žačko, opakuj po Mně tuto modlitbu:

Bože,
jsi plný Slitování,
kéž se na nás usměje Tvá Tvář a sjednotí nás;
shlédni dolů z nebes,
pohleď na naše rozdělení,
které teď vládne ve Tvé Církvi;
tvoji beránci, můj Pastýři,
dnes ve velkém počtu hynou,
když hledají pastvu,
aby zůstali naživu;

slyš nářek Církve;
toto veliké Odpadlictví,
které bylo předpovězeno,
tě okrádá o Tvé děti;
přines Své Církvi tento Den Slávy,
jak jsi kdysi předpověděl,
abychom všichni byli jedno;

Pane, nezůstávej potichu a už více neotálej;
přijď! přijď a přines nám den kdysi předpovězený,
ať každý slyší Tvůj Majestátný Hlas;
ví se o Tobě, že jsi Milostivý, můj Bože,
slyš mě a odpověz mi…
vzdávám Ti díky,
protože vím, že jsi mě slyšel;
amen;

ano, Má Vassulo, důvěřuj Mi z celého srdce; slož všechnu svou víru ve Mě, nikdy tě nezklamu…1 hlásej, co máš hlásat!

Pane, na koho jiného bych se měla spolehnout
a vložit do něj svou důvěru?
Jsi Svatý, který rozhoduje,
jsi Všemohoucí, tak kam jinam bych mohla jít?

a přesto máš svobodu si vybrat; dokonce, i kdyby ses ty stala nevěrnou, Já jsem vždy věrný; pojď, piš: kárám člověka, který se ke Mně chová jako cizinec; ustavím Svůj Trůn ve vašich srdcích, abyste ctili Mé Svaté Jméno a zazářím Svou Skvělostí do vašich křehkých srdcí; čas už skoro vypršel, přicházím vám na pomoc; přicházím k vám, utlačovaným, vrátím se cestou, kterou jsem přišel; ve Slávě vstoupím do Svého Města; přicházím; proto buďte připraveni Mě přivítat;

Ó, děti! volám vás! Mé volání vychází k vám všem a otřásá základy země; jak dlouho chcete spát? kdy povstanete ze své netečnosti? zkáza je už přede dveřmi a přepadne vás ve spánku náhle a neodvratně; budete ještě v nevědomosti? ale hleďte, hleďte, kdo se sklání až k vám a klepe na dveře vašeho srdce; otevřete Mi, Moji vlastní, protože Mé Nejsvětější Srdce je rozdrásané nedostatkem lásky, Mé Rty jsou vyprahlé a pokryté puchýři, protože chybí Láska;

otevřete svému Svatému a těšte Ho, jako On potěší vás; Já jsem u vašich dveří, neodmítejte Mě přijmout… když Mi dovolíte, abych vstoupil do vašeho srdce, dám ve vás vytrysknout prameni, protože vaše duše Mě uzná za svého Spasitele; zavlažím vaši žalostnou pustinu a jako ratolest Vinné révy budete kvést a přinášet plody;

pojď, dcero; Já, Ježíš, ti žehnám za to, že Mi dovoluješ užívat tvé ruky;


1 Ježíš se na mě vážně podíval a řekl následující.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message