DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Viděla jsem Rusko

30. ledna 1992 

(Gera Lario, Itálie)

Pane?

Já Jsem;

Mám napsat, co jsem viděla za svítání?

napiš;

- Viděla jsem Rusko.

neplač, ona se zotaví; raději hořce plač pro ty, kdo Mě opustili; znovu ji zbuduji; plač pro člověka, který je mrtev; zkrášlím ji, Vassulo;

Ó, Pane, viděla jsem její bídu! Viděla jsem toto: Přiblížila se ke mně žena, mladá, ne příliš krásná, ale ani ošklivá. Její jméno: Rusko. Přišla ke mně a podle oblečení jsem poznala, že je chudá.

- Když se mnou začala mluvit, tak jsem si všimla, že ji chybí určitě polovina zubů, což ji samozřejmě velmi hyzdilo, ale bylo mi jasné, že žena, a ještě k tomu tak mladá, by takovou situaci určitě řešila, kdyby jí v tom nebránila extrémní chudoba.

Rus, i přes svou bídu, byla kurážná a připravená se o sebe postarat. Ukázala mi svůj starodávný pracovní nástroj.1 Řekla mi, že na něm bude pracovat, aby si něco vydělala a zůstala naživu.

Byla jsem z toho velmi sklíčená. Pak přišla další žena. Také se jmenovala Rus a také jí chyběla většina zubů. Přišly ještě další dvě ženy, kterým chyběly všechny zuby a ze kterých čišela naprostá chudoba.2 Pak se najednou objevil mladý muž, byl to Manžel Rusi. Všimla jsem si, že je dobře rostlý, zdravý, vysoký a pěkného vzhledu.

Pomyslela jsem si, jak by mohl stát o takovou ženu, jakou je Rusko, bez krásy, a když je tak odpudivá, bez zubů… Zatímco jsem tak přemýšlela, Manžel Rusi se k ní jemně přiblížil, objal ji kolem ramen a já jsem v Jeho Očích spatřila Bezbřehou a věčnou Něhu, Lásku a Věrnost. Viděla jsem, že i když Rus není zvlášť přitažlivá, On ji neopustí. - Poznala jsem Tebe, můj Pane.

ne, neopustím ji, ani Mě neodpuzuje; Já jsem její Otec a její Ženich a Mé Jméno je Věrný a Pravý; znovu ji zkrášlím, dám jí pěkné šaty a její srdce ji bude zdobit sladkostí a laskavostí; nikdy jsem ji nepřestal zahrnovat požehnáním; nikdy jí neodepřu Svou Lásku; ach, Vassulo, buď trpělivá, jako Já jsem trpělivý; nyní se o Mě opři;


1 Vypadal jako tkalcovský stav.
2 Čtyři ženy zubožené chudobou znamená čtyři roky hladovění v Rusku?


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message