DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Lidské pokolení Mě sužuje až k smrti

24. července 1991

(Rhodos)

(Poselství k modlitební skupině na Rhodosu.)

Moje horlivost kázat jim převyšuje lidské chápání, a proto je Moudrost přede dveřmi jejich srdce. Nikdo není hoden Mé Moudrosti, a přesto je Otec ve Své Nevýslovné Stědrosti ochoten dát Moudrost bezvýznamným dětem.

Ach .... Moji milovaní, všichni jste Mé ratolesti, stali jste se ubožáky a pořád jimi jste, ale který Otec by si nevšímal svého dítěte v jeho bídě nebo je odehnal, aby pokračovalo ve své nemorálnosti, dokud je Smrt neudolá? Nezasáhne rychle, aby je zachránil? Teď, když jsem vás vytáhl z jámy, upřete svůj pohled na Mne, vaše oči spatří Dokonalost. Dovolte Mi hospodařit s vámi, nebudete litovat ....

Já, Pán, žehnám každému z vás. Buďte nádobami světla pro druhé, kteří se potloukají jako poskvrněné nádoby, neschopni rozeznat pravou ruku od levé, a přiveďte je ke Mně. Dám vám Svou Sílu, nebojte se.

Lidské pokolení Mě sužuje až k smrti, a Mé Srdce puká, když vidí tolik nepravostí a hříchů ve světě. Vy, vy jste slyšeli Mé nářky, protože jsem k vám přišel blízko. Slyšeli jste Můj Hlas, radujte se! Radujte se a buďte šťastní, že jsem uzdravil vaše oči, které byly zamlžené, vaše srdce, které onemocnělo nezákonností. Svou Milostí jsem vás přivedl zpět k Sobě a teď Mi dovolte použít vás všech pro Svůj Božský Plán, mladé stejně jako staré.

Modlete se a proste o Mé vedení. Jste pro Mne drahocenní. Modlete se bez přestání, protože to bude vaše potrava.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message