DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přivlastnil jsem si tě každou kapkou Své Krve

8. března 1991

Dcero, měj Můj pokoj. Jsem Láska.

Maličká, jsem s tebou, abych ti pomohl posvětit tvůj život. Mluvím ke každé duši těmito Poselstvími a skrze tebe. Živil jsem tě Svým Chlebem, staral jsem se o tebe a učinil jsem tě Svou. Byl jsem k tobě za celou tu dobu někdy příkrý? Trestal jsem tě? Proto nikdy nepochybuj o Mé Lásce. Opři o Mne hlavu a odpočiň si, ať tvá mysl spočine u Mne. Nemysli na nikoho, jen na Mne. Já jsem ten, který tě nejvíc miluje. Nežádám od tebe nic než lásku. Miluj Mne, adoruj Mne, mysli na Mne, dovol Mi být stále přítomný ve tvém srdci a mysli.

Probudil jsem tě ze spánku, abys viděla Mou Krásu a žila se Mnou. Každou kapkou Své Krve jsem si tě přivlastnil. Zaplatil jsem za tvou duši prolitím Své Drahocenné Krve pro tvou spásu. Každou bolest jsem vytrpěl s Láskou, věděl jsem že Má Oběť tě zachrání. Všechno, co jsem dělal, bylo pro tvou spásu. Má dcero, ať je ti to jasné. Jsem Láska a Láska nepřestává zachraňovat. Nepřestal jsem tam (na Svém Kříži), dále volám k vaší spáse. Dále sleduji hříšníky. Buďte proto připraveni, protože brzy pro vás přijdu, Já, Pán, vás všechny nepředstavitelně miluji.

Miluj Mne, veleb Mne a buď svatá. Vnímej Mne, aby sis uvědomovala Mou Přítomnost. Pojď.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message