DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Potřebuji obětavé duše

9. října 1989

pokoj s tebou; modli se za ty, kdo se
stále pokoušejí zničit v noci Mou Vinici;
modli se, Má Vassulo, aby se zmírnil
Můj hněv vůči těmto duším; Mé Rány
podněcují Spravedlnost Mého Otce,
která plane díky zločinům této
generace; když vidí, jak zacházejí
s Mým Vykoupením a jak ztlučené,
zbičované a roztrhané je Mé Tělo, Jeho
nutkání rozptýlit národy a obrátit je
v prach je veliké; dokonce i Mí andělé
se třesou před tím, co může přijít na
celou zemi; Můj Abba váhá jen kvůli
těm málo duším, které se obětují
a milují Mě;

pokoj s tebou; modli se za ty, kdo se stále pokoušejí zničit v noci Mou Vinici; modli se, Má Vassulo, aby se zmírnil Můj hněv vůči těmto duším; Mé Rány podněcují Spravedlnost Mého Otce, která plane díky zločinům této generace; když vidí, jak zacházejí s Mým Vykoupením a jak ztlučené, zbičované a roztrhané je Mé Tělo, Jeho nutkání rozptýlit národy a obrátit je v prach je veliké; dokonce i Mí andělé se třesou před tím, co může přijít na celou zemi; Můj Abba váhá jen kvůli těm málo duším, které se obětují a milují Mě;

ach, Vassulo! Mé bolesti jsou veliké; malá duše, miluji tě k šílenství; zušlechťuji a očišťuji velkorysé duše, duše, které jsou ochotné se obětovat a přinášet zadostiučinění za druhé; potřebuji obětavé duše, které by se staly oběťmi Lásky, oběťmi Mého Utrpení, oběťmi, které chtějí odumřít samy sobě, oběťmi, které jsou ochotny sdílet Můj Kříž; potřebuji velkorysé duše, ochotné dát se utvářet Mou Vlastní Rukou v živé kříže; jak jinak bych mohl zadržet Ruku Svého Otce, aby na vás nedopadla?

svět se musí změnit, obrátit se a žít svatě; už nedovolím, aby bylo Mé Svaté Jméno znesvěcováno; Mé Utrpení se opakuje v Mém Mystickém Těle a trpím stejně, jako jsem trpěl při Svém Umučení; kráčím, dcero, opakovaně stejnou Cestou na Kalvárii; každou hodinu jsem znovu křižován; zasloužím si to všechno, Já, který Jsem Láska?

Dechni na nás, abychom se stali oběťmi Lásky a mohli činit pokání za druhé, Pane Ježíši.

Mé Vlastnictví, můžeš Mi ulehčit svou láskou; miluj Mě a konej pokání, posti se, obětuj se; všechny tyto věci zadržují hněv Mého Otce; Vassulo, dovol Mi naplnit tě, dovol Mi používat tě; ach, dcero... tvé slzy Mě utěšují; Má květino, ať se tvé slzy rozplynou v Mých a jsou jedno s Mými; když Můj Otec uvidí tvé slzy v Mých, bude utěšen;

Já, Ježíš, ti žehnám a žehnám všechny posvátné předměty, které máš doma;1 zopakuj to!2 

Ó, jak Tě chci potěšit!

Ach, Vassulo, těšíš Mě už tím, že si Mě přeješ potěšit; stvořil jsem tě k tomu, abys Mě těšila; stvořil jsem tě, abys Mi dala spočinout, abys Mě milovala a dělila se se Mnou o Má utrpení; pamatuj si, brzy budu s tebou;


1  Řekla jsem Ježíši: „Ó, jak Tě chci potěšit!“
2 Ježíš jakoby překvapením zvolal: „Zopakuj to!“ Pocítila jsem, jak Jeho Nejsvětější Srdce poskočilo radostí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message