DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Božská díla vycházejí z Moudrosti

18. února 1987

pokoj tobě;

Vassulo, nemusíš spěchat, uč se, že pracuji pozvolna, zůstávej Mi nablízku; - uvědom si, že jsme v Hádu;1

(Později:)

jsi zahalena v Mém Světle; kdokoliv2 se k tobě přiblíží,  nemůže se tě ani dotknout nebo ti ublížit; Mé Světlo je nad tebou jako Svatozář Všeho Vykoupení;

tvá láska ke Mně uzdravuje a zachraňuje mnoho ztracených duší, které jsou na cestě do záhuby; Vassulo, jsou3 jako malé opuštěné děti, které nevědí, kterým směrem se dát; jsou ztracené; když jsem u nich, živím je láskou a někteří z nich Mě potom následují; pomáháš jim milovat Mě a následovat Mě;4 používám tě tímto způsobem, Vassulo;

Měla bych tedy s nimi mít trpělivost a denně se modlit?

ano, měj s nimi trpělivost, neboť jsou Mnou milováni; uzdravuj je, miluj je, Vassulo;

učím tě Moudrosti, Božská díla vycházejí z Moudrosti; chápej, když tě vyučuji;

pojď, opři se o Mě; chceš teď přestat?

Ne, Ježíši, pokračujme.

Ó, dcero, miluji tě, milovaná; pracuj se Mnou a oslavuj Mě; miluji tvou malost; jsi Mnou zavlažená květina, která Mě úplně vstřebala; dítě, stále si Mě žádej, protože beze Mě zahyneš; budu ti dávat všechno, co potřebuješ, až do konce; dovol Mi s tebou volně nakládat, protože vím, co potřebuješ;

(Měla jsem pocit, že nebudu schopna zapsat Boží poselství kvůli obtížím plynoucím z toho, že mě ďábel stále obtěžuje a nadává mi. Někdy mám pocit, jako by mě Bůh úplně opustil a nechal mě zlým silám napospas. Čím více poselství pokročilo, tím horší jsou útoky, takže jsem na moment zaváhala, jestli mě Bůh neopustil. Nadávky jsou ta nejsprostší slova, jaká lze vyslovit!)

Vassulo, což tě někdy opustím? Já jsem Nejvěrnější, zapomněla jsi na Má slova?

Je to moje vina. Jsem slabá!

Dej Mi teď svou slabost a Má Síla ji rozptýlí;

pojď, Já Sám tě posvětím; dosáhl jsem u tebe Svého nebe, neboť si v tobě mohu odpočinout; vzpomeň si, že jsme spojeni a naše pouta jsou pouty pokoje a lásky; tato pouta, která poutají tvá zápěstí a tvé nohy k Mým, jsou na věky, neboť jsi Má milovaná; Já Sám jsem tě očistil, když jsem tě se Sebou spojil; zvítězil jsem nad tebou;

přál jsem si, abys Mě milovala; neměj strach, neboť jsem to Já, Ježíš, kdo tě drží; musíš být se Mnou a vnímat Mou Přítomnost; všechno, co od tebe žádám, je láska; miluješ Mě?

Ty víš, že Tě miluji, Ježíši.

miluj Mě nezměrně; dívej se na Mě, zakoušej Můj pokoj;

chceš Mi něco říci?

Ano, Ježíši.

(Cítila jsem se provinile, že Mu tohle musím říct.)

Ježíši, i když jsem ráda s Tebou a přijímám toto zjevení, musím zařídit i jiné věci! 

Vassulo, šťastni ti, kdo zanechávají všeho a následují Mě; skutečně Mi věnuješ mnoho času, když se Mnou píšeš, ale dovol, abych ti řekl ještě něco; též rád vidím, jak pracuješ a plníš své malé povinnosti, které nejsou až tak důležité, pokud tak činíš s láskou; i ta nejnepatrnější práce, jakkoli malá a bezvýznamná, se stává velkou v Mých očích a je Mi příjemná, je-li konána s Láskou; buď požehnána;

(Na večer jsme měli pozvány hosty a já jsem počítala talíře, ubrousky atd. Myslela jsem, že je to všechno, ale pak jsem zapochybovala a zeptala jsem se Ježíše, o kterém jsem věděla, že je se Mnou: „Co ještě potřebujeme?“ Odpověděl bez váhání: „Potřebujeme lásku, Vassulo;“)


1  Ježíš mne v duchu opět vzal do Hádu, abych viděla duše.
2  Každý pronásledovatel.
3  Jsme jako ztracené ovce.
4  Naší láskou můžeme přivést lidi zpátky k Ježíši.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message