DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Pán, potřebuji lásku, vzývání a jednotu

16. května 1989

Ježíši?

Já jsem to.

Nikdy Mě neopomíjej. Měj po Mně touhu víc než kdy jindy. Rosteš svými zkouškami. Ať se1 učí milovat Mne, svého Boha. Ať se všichni učí být i pokornými a vzývat Mne, svého Svatého. Co pro Mne znamenají modlitby odříkané jen rty? Já potřebuji lásku a vzývání. Modli se, milovaná Mé Duše, za Mé kněze, biskupy a kardinály, aby rozlišovali Mou Vůli.

Já, Pán, potřebuji LÁSKUVZÝVÁNÍ a JEDNOTU, všichni společně kolem jediného Svatostánku. Kdyby sledovali Mé zájmy, pochopili by, jak Mé Svaté Srdce touží po této jednotě pod vedením Mého Petra, Petra, kterému jsem osobně dal klíče od nebeského království. Modlete se proto horlivě každý z vás, aby všichni pochopili, že Já, Pán, je volám k jednotě. Volám všechny, aby se v Mém Jménu vrátili k jednotě, k Petrovi Mých beránků.

Později povolám i všechny ostatní národy, aby přijaly Mé Jméno Pomazaný. Budu mluvit v jejich srdci.


1 všichni


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message