DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Pán, potřebuji Lásku, Klanění a Jednotu

16. května 1989

Ježíši?

Já jsem;

nikdy Mě nezklam, měj touhu po Mně více než kdy jindy; rosteš svými zkouškami; ať se1 učí milovat Mě, svého Boha; ať se všichni učí klanět se Mi, svému Svatému, v hluboké pokoře; k čemu jsou Mi modlitby rtů? potřebuji lásku a klanění; modli se, milovaná Mé Duše, za Mé kněze, biskupy a kardinály, aby rozlišovali, co je Má Vůle;

Já, Pán, potřebuji LÁSKU, KLANĚNÍ a JEDNOTU, všechny společně kolem jediného Svatostánku; kdyby sledovali Mé zájmy, pochopili by, jak Mé Nejsvětější Srdce touží po této jednotě pod vedením Mého Petra, Petra, kterému jsem osobně dal klíče od nebeského království; modlete se proto horlivě každý z vás za to, aby všichni pochopili, že Já, Pán, je volám k jednotě; volám všechny, kteří nosí Mé Jméno, aby se navrátili k pravé jednotě, k Petrovi-Mých-Beránků;

později povolám i všechny ostatní národy, aby přijaly Mé Jméno, které je Pomazaný; budu mluvit v jejich srdci;


1 Všichni.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message