DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Čtěte o tom, jak působí Můj Duch - 1Kor 12,1-11
Pohár Mé Spravedlnosti je plný až po okraj

11. října 1988

pokoj tobě;

Sláva Bohu!

říkal jsem ti od začátku tohoto zjevení,
že Má Církev je v troskách a že v Jejích
ruinách hnízdí zmije, které si v Ní
učinily domov;

říkal jsem ti od začátku tohoto zjevení, že Má Církev je v troskách a že v Jejích  ruinách hnízdí zmije, které si v Ní učinily domov;

Ach, Vassulo!!1 jak trpím... budu muset přijít a rozmotat toto klubko zmijí, které se plazí po Nejsvětější z Mých Svátostí, a vyhodit je z Mé Církve, poté budu muset úplně znovu zbudovat Svou Církev... Mé dítě, být obklopen touto ničivou pustinou a žít v ní, je těžké a děsivé, ale jsem nablízku všem, kdo Mě milují a s láskou uctívají Mé Svaté Jméno;

chtěl bych připomenout všem, kdo pošlapávají Má Nebeská Díla, že jsem Nekonečné Bohatství; kdykoliv jsem viděl, že Mé tvorstvo upadá do rebelie, pokaždé jsem vyslal posly, kteří přinášeli Mé Slovo; neboť Vzpoura mění zemi, ve které žijete, v poušť; i když vaši předkové rebelovali, nebyla jejich nedůvěra nikdy tak závažná jako nedůvěra vaší generace, která ji nutí pochybovat, že mluvím ke Svým vyvoleným andělům a že jim předávám Svá Poselství;

dnes, Mé dítě, mám ve Své Církvi služebníky, kteří prohlašují, že ve Mě věří, ale odmítají všechna Má Božská Díla, která vám v těchto dnech nabízím a která přicházejí od Ducha Svatého! jejich vyprahlost je odsuzuje a v Den Soudu je budu přísně soudit! tito lidé by se měli vrátit ke Svatému Písmu a číst, jak působí Můj Duch a jak žehnám darům, které dávám vyvoleným; všechny jsou ode Mě;2 

Mé dítě, ty a, Já a ty, procházíme touto pustinou, touto smrtící pustinou, kterou způsobil Racionalismus, nedostatek Víry a Lásky, promiskuita, požitkářství, ješitnost a odpor vůči všemu, co sestupuje od Ducha Svatého; jejich umíněnost a neochota naslouchat je odsuzuje, každý, kdo odmítá Díla Mého Svatého Ducha, odmítá Mě; neboť Duch Svatý a Já jsme Jeden a tentýž!3...

tito lidé napomáhají této poušti a starají se o to, aby v ní nic nerostlo; když uvidí květinu, buď ji pošlapou a zničí ji, nebo ji úmyslně přehlédnou a nikdy ji nezalejí, až zvadne, a tak se jí zbaví... Můj Pohár Spravedlnosti je plný až po okraj a již zakoušejí, jak na ně dopadají první kapky Mé Spravedlnosti; všechno, co od těchto  lidí žádám, zvláště od těch, kteří Mi slouží, ale odmítají Díla Ducha Svatého, je, aby se modlili, modlili, modlili za osvícení a za silnější víru;

pojď, Mé dítě, potěš Mě tím, že vždy pamatuješ na Mou Svatou Přítomnost;

My, společně, Pane.

miluji tě; ano, my, společně;

my, společně;

Ano, Svatá Matko.


1 Bůh hlasitě vykřikl, hlasem plným trýzně a bolesti.
2 Ježíš mě požádal, abych zapsala: 1Kor 12,1-11.
3 Jedné podstaty.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message