DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska je Kořenem  -  Já jsem Kořen

26. srpna 1988

(Byla jsem pozvána, abych se setkala s několika horlivými muslimy včetně obou jejich imámů a jednoho šejka. Když jsem tam přišla s jedním přítelem teologem, brzy jsme si všimli, že to celé bylo zinscenováno, aby mě odsoudili a aby mě v tajnosti mohli zaříkávat, a to také dělali. Když ve mně nenašli žádného zlého ducha, přestali se ovládat a stali se velmi agresivními, zvláště když jsem přijala poselství pro ně, poselství lásky.

A protože viděli, že jsem úplně klidná, zuřili ještě víc. Obviňovali mě ze lži a klamu. Říkali, že tento "můj Bůh není Bůh Lásky". Můj průvodce a já jsme klidně vstali a šli od nich. Kdyby to nebylo ve Švýcarsku, byli by nás snad zabili.)

Pane?

Má Vassulo. Na prvním místě je láska. Já jsem Bůh Lásky. Pamatuješ si, jak jsem tě poučoval, že Láska je Kořenem? Dal jsem vám podobenství o dobrém stromu, který přináší dobré ovoce. Tento Strom je Dokonalý, neboť jeho kořenem je Láska. Jeho větvemi jsou všechny ctnosti, a všechny jsou dobré. Bez Kořenů Lásky by tento strom neměl ctnosti, nenesl by teď plody. Vidíš-li strom, který je neplodný, nebo jehož ovoce je shnilé, pak věz, Mé dítě, že jeho kořenem je nejhorší zlo.

Prohlašuji slavnostně, že Kořen všech ctností se jmenuje LÁSKA. Já jsem Láska. Jsem Kořen, který tě vyživuje, který tě činí krásnou. Pojď a buď ve Mně a budeš žít na věky!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message