DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zavlažím Svůj sad

3. března 1988

Vassulo, zkrášli Mou Církev. Bosá vstupuj do Mého Vlastnictví.1 Nos u sebe Mé Poselství, nedívej se napravo ani nalevo, jdi se Mnou.

Ano Pane.

Má Ekklesia znovu obživne a shromáždíš je v Domě svého Otce, požehnáš jim a osvobodíš je od zla, a Já, Nejvyšší, budu mezi vámi a budeš říkat slova Mých Úst. Přibližte se všichni ke svému Bohu, vy, kdo po Mně toužíte, a naberte si plnou míru z Mých Plodů. Pojďte, vy všichni, kdo Mě milujete a kráčíte po Mých Cestách.

Pojďte a žádejte v plnosti všeho, čeho je vám třeba. Jezte Mé Ovoce2 a budete žádat víc. Pojďte, vy všichni, kteří máte žízeň, pijte Mne a budete si přát víc. Kdokoli bude následovat Mé Ctnosti, nikdy se nebude muset stydět. Kdokoli jedná podle Mého přání, oslaví Mě.

Ach, Vassulo, což tě kdy opustím? Poslouchej dále: Svou zahradu učiním krásnou. Zavodním Svůj ovocný sad, zaleju květinové záhony a dám zazářit kázni. Každé slovo je psáno Mnou. Já, Pán, tě uvádím do znalosti Mých tajemství, abys sloužila Mým zájmům a přispěla k Mé Oslavě.

Milovaný Otče, miluji Tě nezměrně. Ano, je tomu tak!

Pojď, vzpomeň si, my, nás ...


1 to znamená: pokorný a chudý v duchu
2 tato poselství


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message