DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Každá květina potřebuje světlo

31. prosince 1987

Můj Bože! Modlím se, aby církve věřily ve Tvé Poselství!

Vassulo, věřit ve Mne je milost, kterou dávám.1

Slyš Mne, Vassulo. Budeš mluvit Mými Ústy a budeš mluvit o souženích, která čekají Mou Církev. Toto zjevení je Mým Hlasem. Poznejte Znamení Doby. Přijměte Mé Poselství. Ochutnejte Mé Poselství,  jezte Mé Poselství. Běda nevěřícím.

(Později:)

Mé malé dítě, miluješ Mě?

Zbožňuji Tě nekonečně, Pane.

Ano, Vassulo, miluj Mě. Konej pokání za svou minulost, konej pokání za ty, kteří Mě nemilují, květino. Každá květina potřebuje světlo, aby působilo na její lístky. Má dcero, chceš vzbudit lítost?

(Litovala jsem svých minulých i současných hříchů. Bůh mě připravoval, abych Ho přijala ve Svatém Přijímání.)

Květino, odpouštím ti. Lituj všeho z hloubi své duše. Lituj nečistoty,2 neboť to byl zlořád Sodomy.


1 to ovšem také znamená, že si tuto milost máme od Boha vyprošovat
2 nečistoty duše


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message