DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Opakujete své staré chyby

2. prosince 1987

Poselství z Garabandalu je pravé a mělo by se šířit a ctít. Posvěťte1 Garabandal. Nevidíte a nechápete, že se opakují vaše staré chyby? Opakujete své chyby z Fatimy. Ó tvorstvo, kdy ve Mě uvěříš? „ie emphanises itan.“2 

Můj Bože, slyšet Tě a vidět Tě v tak žalostném stavu je hrozné.

Vassulo, utěš Mě.

Ó přijď Pane, chci Tě utěšit. Přála bych si, aby to věděly všechny duše, a tak Ti byly útěchou Pane. Pak by Tě těšilo mnohem více lidí.

Když Mě milují, těší Mě.

Pojď, připomenu ti, že Já, Ježíš, se postavím mezi Kaina a Svého Ábela. Tentokrát bude stát Kain proti Mně, ne proti svému bratru. Když zvedne ruku, aby udeřil, bude muset udeřit Mě. Bude odhalen a uvidí, že stojí nahý přede Mnou, svým Bohem.

Můj Ábeli, Můj milovaný Ábeli,3 Tvá krev, která je Mou Krví, nebude prolita a Má vůně zkrášlí Mou zahradu,  právě tu zahradu, v níž byla prolita krev Mého Ábela. Pojď, květino, připomenu ti Svou Přítomnost. Buď bdělá.


1  Pozn. překl.: v angl. orig. „sanctify” - posvětit ve smyslu uznat Garabandal jako pravé zjevení Matky Boží.
2  Řecky: „Tato zjevení se stala“ (zde).
3  Bůh to řekl tak něžně, jak to dokáže jen On, nikdo jiný.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message