DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Opakujete své staré chyby

2. prosince 1987

Poselství z Garabandalu je pravé a je třeba je šířit a ctít. Považujte Garabandal za svatý. Což nemůžete uvidět a pochopit, že se opakují vaše staré chyby? Ano, opakujete svou chybu z Fatimy. 

Ó tvorstvo, kdy konečně budeš ve Mne věřit? "Te emphanisses itan."1

Můj Bože, to je strašné, když vidím a cítím, jak jsi zarmoucený.

Vassulo, potěš Mě.

Ó přijď, Pane, chtěla bych Tě potěšit. Přála bych si, aby o tom věděly všechny duše, aby Tě potěšily. Tak bys byl potěšen mnohými.

Když Mě milují, těší Mě.

Pojď, připomenu ti, že Já, Ježíš, jsem uprostřed nich, mezi Kainem a Svým Ábelem. Tentokrát bude stát Kain proti Mně, ne proti svému bratru. Když zvedne ruku k úderu, musí udeřit Mne. Bude odhalen a bude tu stát nahý, přede Mnou, svým Bohem.

Můj Ábeli, Můj milovaný Ábeli, tentokrát budeš žít.2 Tvá krev, která je Mou Krví, nebude prolita a Má vůně zkrášlí Mou zahradu,  právě tu zahradu, v níž byla prolita krev Mého Ábela. Pojď, květino, připomenu ti Svou Přítomnost. Buď bdělá.


1 řecky: 'zjevení se stala'
2 Ježíš tato slova řekl s nenapodobitelnou něhou. Žádná lidská bytost nemůže mluvit jako Bůh


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message