DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Стане Втора Петдесетница

10 декември 1995

мир на теб; целта ти трябва да бъде да останеш в Истината и да привлечеш целия народ при Истината и в Царството Ми; Аз съм Истината и Царството Ми на земята е Моята Църква и Църквата Ми е Моето Тяло, което изпълва цялото сътворение;1 а Животът на Църквата Ми е Святата Ми Евхаристия, Пътят към вечния живот; - Аз съм Пътят, Истината и Животът;

Аз съм Обич; обичайте Ме и ще живеете; посредством обичта, душата ви ще започне да търси небесните неща; светът не може да ви предостави нищо, което принадлежи на Мен; закрепете се за Мен и ще останете вкоренени в Мен и по този начин ще спечелите за себе си вечния живот, който ви обещах; повиках те, Васула Моя, и те взех, за да привлечеш посредством Призива Ми мнозина грешници към покаяние;

в присъствието на многобройни свидетели говорих чрез теб, появявайки се на твое място; някои Ме видяха и повярваха; блажени са тези, които не видяха и въпреки това вярват;

наистина ти поверих това Послание, защото знаех, че ще се погрижиш добре за Моите Интереси; казах, възложих ти това Послание; това Послание не прибавя нищо ново към Писанията; всичко, каквото казах в това Послание е написано в Писанията, но въпреки това вие не сте разбрали напълно какво е написано;

чухте Ме да казвам: ще ви изпратя Параклита, за да бъде с вас завинаги и в тези, които Ме обичат, за да ви научи всичко; Духът Ми ще бъде ваш Съветник и ваш Възпитател; без Него, дори и Учениците Ми никога не Ме разбраха напълно, както и Моите учения; но в деня, когато се завърнах при Отеца, изпратих при тях Параклита, за да им припомни всичко, каквото им бях казал, докато бях с тях;

сега съм напълно подготвен да дойда при вас, но вие все още не сте разбрали как и по какъв начин; въпреки това, не говорих с метафори; казвам ви тържествуващо: ще ви изпратя Светия Си Дух с пълна сила върху цялото човечество, и като предвестително знамение ще покажа чудотворни знамения на небето, както никога досега; ще стане втора Петдесетница, така че Царството Ми на земята да бъде възстановено;2 мнозина от вас питат: “кога? кога ще се извършат всички тези неща?” на никого не е дадено да знае времената или датите, които Отецът е решил със Своята власт; в миналото, предците ви убиха всички онези, които предрекоха Моето Идване; и сега, по време на вашето поколение, вие правите същото; колко още ще се съпротивлявате на Светия Ми Дух на Благодат?

покайте се за злостта си и се молете нищо от това, което сте казали да не ви осъди; не се съмнявайте вече, скоро ще получите излияние на Светия Ми Дух, за да се възвърне силата ви; а ти, сестро Моя, приеми нежността на Този, който те оформи; там, където ти не успя, Аз успях; там, където ти беше лишена, Светият Ми Дух попълни; симпатията Ми към теб е огромна; продължи да прилагаш в действие уроците научени от Мен; знай, че ще завърша Делото Си триумфиращ;

Васула, можеш ли да извървиш с Мен още само една миля?

Разбира се, ако все още имам крака да вървя с Теб.

строгото им държане към теб няма да ти повлияе; Посланието Ми беше разкрито на светиите Ми и на онези, които имат детско сърце; Мъдростта избягва мъдреците и начетените, но всички онези, които вдигнаха меч срещу теб ще загинат от меча; Словата Ми не намериха обител в тях, не, защото липсва обич…

самоназовават се доктори на закона… кой закон? Моя или техния? ако бяха спазили Моя Закон, щяха да проумеят езика Ми;3 но те не схванаха какво казах;

ах, Васула, отплати се с обич за злото; прости и пази Моето мълчание за всеки упрек, който ти отправят; всеки черпи от своите резерви; затова Ме почети, след като идваш от Мен;

отиди там, където те изпращам, отиди като свидетел и открито провъзгласи всичко, на каквото Отецът и Аз те научихме; часът на Сатаната е настъпил, но скоро Свети Михаил ще се изправи и горко на непокаялите се грешници! сега демонът повръща гнева си върху теб и върху всяка една от Моите намеси за вашето спасение, жилото на нечестивостта, но Светият Ми Дух ще ти се притече на помощ и Посланието Ми ще стане постоянна песен в ушите на тези, които искат да чуят;

моли се, Васула Моя, тъй като молитвите ти Ме радват; благославям те;


2 Иисус има пред вид Църквата.
3 Иисус има пред вид: в Писанията.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message