DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2003 Reports »

2003 Reports
 
 
India
November 3-16, 2003
 
 
Brighton, United Kingdom
October 23-25, 2003
 
 
Armenia
October 10-16, 2003
 
 
Argentina, Uruguay and Paraguay
May 21-23, 2005
 
 
USA and Canada
April 5-20, 2003
 
 
Bangladesh
February 23-26, 2003

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Днес, Рим, Душата Ти Се Е Превърнала В Отражение На Звяра
Новите Небеса И Новата Земя

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Прощавайте
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message