DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2003 Reports »

2003 Reports
 
 
India
November 3-16, 2003
 
 
Brighton, United Kingdom
October 23-25, 2003
 
 
Armenia
October 10-16, 2003
 
 
Argentina, Uruguay and Paraguay
May 21-23, 2005
 
 
USA and Canada
April 5-20, 2003
 
 
Bangladesh
February 23-26, 2003

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Една Светлина Блесна В Теб
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Работете в хармония в Моето Име
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message