DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2003 Reports » India  »

India
November 3-16, 2003

 
Мисия
Срещи на Васула по Целия Свят
Описания на Срещите на Васула
    2010 Описания
    2009 Описания
    2008 Описания
    2007 Описания
    Съвместно честване на Светия Великден
    Съвместно честване на Светия Великден
    2006 Описания
    2005 Описания
    2004 Reports
    2003 Reports
        India
        Brighton, United Kingdom
        Armenia
        Argentina, Uruguay and Paraguay
        USA and Canada
        Bangladesh
    2002 Reports
    2001 Reports
    2000 Reports
    1999 Reports
    1998 Reports
    1997 Reports
    1996 Reports
Евангелизация
Фондация

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Разпространете Посланията Ни, Спасяват...
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Разкривам На Света Своето Милосърдие И Своята Обич
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message