DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2000 Reports »

2000 Reports
 
 
Romania
December 3-4, 2000
 
 
Puerto Rico
November 11, 2000
 
 
Jordan
October 12, 2000
 
 
Newcastle, England
September 24, 2000
 
 
Edinburgh, Scotland
September 23, 2000
 
 
Johannesburg, South Africa
July 20-27, 2000
 
 
Lesotho, South Africa
July 23-25, 2000
 
 
Benin, Africa
A report by Vassula - April 13, 2000
 
 
Kenya, Africa
April 7-10, 2000
 
 
Holy Land Pilgrimage 2000
A Divine Bridal Call for Reconciliation and Unity, March 14th - 26th, 2000

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Една Светлина Блесна В Теб
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Работете в хармония в Моето Име
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message