DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

17 юни 1986  до 24 юни 1986

17 юни 1986

мир на теб; учи доброто Слово на Емануил; чети всеки ден Библията и душата ти ще напредне; води благ живот; Дан;

18 юни 1986

мир на теб; тези послания са начин на размисъл; четейки Библията душата ти напредва; чувствай се обичана;

Яхве

е Обич; почувствай Обичта Му;

Яхве
те обича;

Даниил;

19 юни 1986

мир, мир на теб; Васула, бъди добра във всяко отношение; опри се на Бога и Го обичай; възхвали Иисус; Дан;

20 юни 1986

мир на теб;

Аз, Иисус, те обичам.

(Думи директно от нашия Господ.)

22 юни 1986

мир на теб; обърни се към Вярата и я пази завинаги; Вярата ти помага; Вярата в Бога ти дава обич; Вярата те води по-близо до Всевишния; Вярата ти дава Мир и Обич; възхвали Господа Иисус; Бог e обичащ Бог; моли се, чувствай се обичана от Иисус; всеки един бива обичан от Богa; възхвали Бога; прослави Бога; всеки човек бива обичан от Бога; слава на Бога за това, че те възстанови; Дан;

23 юни 1986

Бог е Мир; Мирът е Обич; Дан;

24 юни 1986

годините ще отминат, но Иисус ще остане Любимият Син на Бога;

(Eтап III)

мир на теб; годините ще отминат и Иисус ще продължи да лекува; Иисус извърши лечения, които разкриха Славата Му; Иисус ви обича всички; спомни си какво беше казал: "обичам ви всички; предоставих ви Себе Си завинаги;" Иисус умря, за да ви спаси всички; Иисус завладя Cмъртта и е прославен; Дан;

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message