DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

25 юни 1986  до 8 юли 1986

25 юни 1986

мир на теб; с пречистването ще напреднеш; следвай Пътя, който води при Бога; ще се моля за твоето съвършенство; обичай Иисус; обърни се към Бога; Даниил;

26 юни 1986

мир на теб; кой беше до теб от началото на живота ти?

Майка ми (разбира се), лекарите и т.н.

и аз бях там;1 винаги ще бъда с теб; ходи с готовност да се молиш; Даниил;

27 юни 1986

мир на теб; кой е твоят Баща?

(Изненадах се от въпроса.)

Бог е моят Баща.

възхвали Го; обичай Го и Го прославяй;

1 юли 1986

(Отидох в Щвейцария да посетя майка си.)

бъди добра с вдовицата;

(Нарочно я назова “вдовица”, за да ме научи, че Благословената ни Майка е единствената ни Майка.)

2 юли 1986

моли се; бъди добра; слава на Бога; имай благословиите на Божествения Отец и на Сина Му, Иисус Христос; Дан;

8 юли 1986

(Страхувах се да не би всички тези писания да не са добри.)

мир на теб; проумей как беше излекувана от вината си; как, Васула?

Посредством тези послания.

да; тогава как е възможно тези размисли да са лоши? бъди благодарна и възхвали Господа, който те излекува... чувала ли си за цветя, които бяха излекувани?

Да.

аз, твоят ангел, те оформих2 със силата на Бога; помогнах ти да се разцъфтиш, да се изпълниш с благоухание; излекувах те със силата на Бога; Иисус те благославя; възхвали Иисус; направих всичко, каквото Бог поиска от мен да направя;

не се страхувай, защото винаги съм с теб; осланяй се на Библията; кажи им, че лекувам болните; не се страхувай, Аз ще те излекувам; цветята трябва да бъдат лекувани…

(Говореше Иисус, след това дойде отново ангелът ми, казвайки:)

Иисус е твоят Лечител; радваш Го; Иисус ти помогна да се разцъфтиш; Дан;

(По-късно:)

моли се и обичай

Яхве;

възхвали Иисус и се осланяй на Библията; размисляй; Дан;


1 Ангелът ми искаше да ми каже, че е бил там от самото начало.
2 Т.е. “ме обучи”.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Изтичайте При Благословената Си Майка
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Нуждая Се От Души Жертви
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message